Het bestuursjaar 2014/2015 heeft als thema “De Liefde".

 

Marlies Lentelink 
Voorzitter 2014 - 2015 

Contactadres: frieslandzuidwesthoek@soroptimist.nl