Club Groningen-West doneerde de afgelopen vijf jaar meer dan 25.000 euro aan diverse doelen. Het verpleeg-/verzorgingshuis Heymanscentrum in Groningen neemt daarbij een speciale plaats in. We maakten bijvoorbeeld de inrichting van een recreatieruimte en de aanschaf van een beamer en filmscherm financieel mogelijk. Daarnaast assisteren onze leden tweewekelijks bij de bingoavond door bewoners te begeleiden en koffie en thee te schenken.

 

Andere doelen waren onder andere:

  • Stichting Leergeld (Groningen)
  • Weekendschool (Groningen)
  • Psycho-oncologisch therapiecentrum Het Behouden Huys (Haren)
  • Begeleid-wonenproject Borgheerd voor jongeren met een geestelijke beperking (Haren)
  • Stichting Hulphond Nederland
  • De schoolbibliotheek in het Italiaanse l'Aquila na de verwoestende aardbeving in 2009.


Uit bovenstaand rijtje blijkt wel dat we zoeken naar een goede mix van projecten dichtbij en wat verder weg. Hoe komen we nu aan het geld voor deze donaties? Een vaste bron van inkomsten is de jaarlijkse, tegelijk met de contributie, te innen 50 euro per lid. Tijdens etentjes en de zomer- en nieuwjaarsbijeenkomsten gaan we met de pet rond. De afgelopen jaren hebben we ook geld opgehaald door onder andere meer dan 2.500 chocolade hondjes te verkopen (voor Stichting Hulphond) en een voor iedereen toegankelijke cursus mindmappen te organiseren. In verband met het Lustrum in 2015 is voor een project dichtbij gekozen en is er €5000,- verzameld voor het inrichten en opknappen van een gespreksruimte voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

 

Contactadres: sorgroningenwest@gmail.com