Felisa Tibbitts_2015.jpg

De Amerikaanse Felisa Tibbitts is in 2017 voor een periode van 6 jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar mensenrechteneducatie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de University College Roosevelt in Middelburg.

De Haarlemse Soroptimist Carla Atzema-Looman liet na haar overlijden in 2013 haar bezittingen na aan de Unie van Soroptimisten. Het Algemeen Fonds (onderdeel van deze Unie) is algemeen erfgenaam en beheert sindsdien de erfenis en dit bedrag is opgenomen in het vermogen van het Algemeen Fonds.

adult-business-close-up-433495.jpg

Tibbitts doet tijdens haar zesjarige aanstelling onderzoek naar mensenrechteneducatie binnen het onderwijs aan beroepsgroepen als politie, gezondheidszorg en onderwijs en daarmee een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Soroptimisme. Ook wil zij Soroptimisten en andere maatschappelijke organisaties betrekken bij haar werk en Nederlandse mensenrechten organisaties ondersteunen.

Felisa heeft bij het betreden van haar leerstoel een enquête gehouden onder de Soroptimisten in Nederland, lees hier de resultaten.

Op 8 december 2018 geeft Felisa Tibbitts een lezing genaamd: “Human rights are not just book knowledge” ter gelegenheid van de dag van de rechten van de mens in Helmond , inschrijven is mogelijk.

En op 10 december spreekt Felisa in Den Haag ook in het kader van de dag van de rechten van de mens met als titel: " Can human rights help schools? "

Welcome to the Human Rights Education section of the Dutch Soroptimists!

hre 2.jpg

ENG: The mission of the Soroptimists involves empowerment of girls and women. This work is carried out through the lens of human rights and gender equality. The Soroptimists are also focused on access to education, in particular for vulnerable girls. Education about, through and for human rights is what human rights education is all about. Education, awareness and activism help to ensure that women’s human rights are respected and protected, in the Netherlands and elsewhere in the world.

The Chair of Human Rights Education, endowed through "the Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de SoroptimistClubs in Nederland, Suriname en Curaçao", and based at Utrecht University reflects the Soroptimists’ commitment both to women’s human rights and education. Human rights education and learning is something that any Soroptimist can engage in. This section of the website is an introduction to HRE and sources that Soroptimists might draw upon in educating themselves, others within the Soroptimist network, and beyond. Below you will find a few links to resources, that are briefly described.
In addition to these materials, HRE news and resources will be added regularly.
We would like this section of the Dutch Soroptimist website to be useful and dynamic! Feel free to contact the Carla Atzema-Looman Chair of Human Rights Education, Felisa Tibbitts, with your suggestions and questions Felisa Tibbitts .

ron-smith-372792-unsplash.jpg

NL: De missie van de Soroptimisten betreft het verbeteren van de leefomstandigheden en het versterken van de kansen (veelal door toegang tot opleiding) van vrouwen en meisjes. Dit doen zij vanuit de mensenrechten en gender gelijkheid. Opleiding, bewustwording en in actie komen, helpt om de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren en te beschermen, zowel in Nederland als in alle andere delen van de wereld. De Leerstoel "Mensenrechteneducatie" of "Human Rights Education (HRE)", is door de "Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de SoroptimistClubs in Nederland, Suriname en Curaçao" mogelijk gemaakt en bevindt zich op de Utrecht University. Dit deel van de website is een inleiding tot Mensenrechteneducatie (HRE) en geeft de betrokkenheid van de Soroptimisten weer en het netwerk dat zij inzetten om de mensenrechten gestalte te geven.
Hieronder vind je een aantal bestanden en links naar bronnen over de verschillende onderwerpen. Er zullen regelmatig artikelen en nieuwsberichten over HRE worden gepubliceerd. We willen graag actieve interactie over dit onderwerp, dus neem contact op met de Carla Atzema-Looman Chair of Human Rights Education, Felisa Tibbitts, Felisa Tibbitts als je vragen of suggesties hebt.

What are human rights?

t-chick-mcclure-609632-unsplash(1).jpg

 

What are human rights (269,2 KB)
ENG: Learn the basics about the origins of human rights and international human rights legal standards.
NL: Hier vind je de basisprincipes van het ontstaan van de juridische grondslagen van Mensenrechten en Internationale Mensenrechten.

 

Get started in human rights education

hre15.jpg

 

Get started in Human Rights Education (20,8 KB)
Primer: practicing HRE in the Classroom (1,8 MB)
ENG: Learn about how to begin planning for a human rights education activity or lesson.
NL: Kijk hoe je kunt beginnen met het plannen van Mensenrechteneducatie activiteiten en colleges.

 

Human rights education activities you can use

backlit-clouds-dusk-853168.jpg

HRE activities you can use (81,1 KB)
ENG: Get access to activities and lessons that are available in a range of topics, such as the rights of women, children’s rights, the rights of migrants and the rights of persons with disabilities.  Resources are available in English and Dutch.
NL: Krijg toegang tot activiteiten en leerprogramma's in een aantal onderwerpen van vrouwenrechten, kinderrechten, de rechten van migranten en de rechten van minder valide (zowel fysiek als psychisch) personen.

Dutch organizations active in human rights and human rights education

hre28.jpg

Dutch organizations active in HRE (11,7 KB)
ENG: Find out which agencies and organizations in the Netherlands are active in human rights and human rights education. These organizations may have someone that can present at a Soroptomist club event or accept volunteers.
NL: Lees hier welke Nederlandse stichtingen en organisaties betrokken zijn bij  Mensenrechten en -educatie. Deze organisaties kunnen wellicht een lezing houden op een clubavond of hebben vrijwilligers vanuit het Soroptimisme nodig.

Soroptimists interested in engaging in human rights education

giacomo-ferroni-591594-unsplash.jpg

Soroptimist interested in engaging in HRE (50,3 KB)
ENG: If you are interested to work with other Soroptomists in human rights education, groups are being organized according to professional background. Find out more.
NL: Kijk naar dit bestnad als je geinteresseerd bent om met andere Soroptimisten samen te werken op het gebied van menenrechteneducatie vanuit je professionele achtergrond.