Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Onze club steunt vanaf maart 2014: Jeugdhulpfonds – Geldgebrek mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren. Daarom is Jeugdhulpfonds opgericht. Bedoeld voor alle kinderen en jeugdigen die onze hulp nodig hebben. Kunnen ouders/opvoeders bepaalde kosten niet betalen (buiten de reguliere kosten) en zijn er geen andere financieringsmogelijkheden? Dan kunnen ze een beroep doen op het fonds.

Sinds 2014 nemen wij ook actief deel aan - NL DOET – Voor zover mogelijk doen wij dat ook in het kader van jeugd en/of jeugdhulp.

Soroptimist Filmfestival voor Kinderen is een jaarlijks terugkerend filmfestival dat voor 1300 kinderen van basisscholen wordt georganiseerd. Het filmfestival heeft als doel om kinderen door middel van film, bewust te maken van het bestaan van kinderrechten en ze een kijkje te geven in het leven van andere kinderen. Voor meer informatie zie http://www.sffk.nl/