waterpoort.jpg

Vanaf 25 november kleurt SNEEK oranje

SúdWestFryslân november 2019 – Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland zeggen STOP tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World van UNWomen. Daarom kleurt vanaf 25 november De Waterpoort in Sneek oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

De Waterpoort in Sneek wordt op 25 november om 19.00 uur door wethouder Gea Wielinga met een knal in het oranje licht gezet, geflankeerd door een groot koor, een dames-8 van roeivereniging De Geeuw, en veel drijvende lichtjes.  Daarna kleuren ook andere gebouwen in de provincie oranje, zoals in Leeuwarden de fontein, het gemeentehuis, het Stadhouderlijk Hof en University College, in Heerenveen Crackstate, in Drachten het Drachtster Lyceum, de kerk van Tjalleberd en de Mariakerk in Mantgum…...

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander ‘landmark’ door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. In voorgaande jaren kleurden bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten. Zonta Friesland en de vier Soroptimistenclubs in Friesland doen dit jaar voor de vierde keer mee.

 

 

 

Club Leeuwarden Noorderlicht ondersteunt voor gemiddeld twee jaar een internationaal en/of een regionaal project. Door onze interesses, talenten en energie met elkaar te verbinden komen wij in aanraking met mooie inspirerende organisaties.

Onze club steunt vanaf maart 2014: Jeugdhulpfonds – Geldgebrek mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren. Daarom is Jeugdhulpfonds opgericht. Bedoeld voor alle kinderen en jeugdigen die onze hulp nodig hebben. Kunnen ouders/opvoeders bepaalde kosten niet betalen (buiten de reguliere kosten) en zijn er geen andere financieringsmogelijkheden? Dan kunnen ze een beroep doen op het fonds.

Sinds 2014 nemen wij ook actief deel aan - NL DOET – Voor zover mogelijk doen wij dat ook in het kader van jeugd en/of jeugdhulp.