Onze club bestaat uit zo'n 30 leden.

We wonen in en rondom de Bollenstreek: van Vogelenzang tot Oegstgeest en tussen de A4 en de kust. Club Bollenstreek is een actieve club. Elk lid helpt mee om de club levend en actief te houden door zitting te hebben in een commissie of het bestuur. Diversiteit van clubleden vinden wij belangrijk: leeftijd, achtergrond, beroep, expertise, interesses.

Maandelijkse bijeenkomsten
We komen elke maand bij elkaar in het Hotel Restaurant Villa Flora, Hoofdstraat 55, Hillegom. Op onze club-avonden staat een inhoudelijk onderwerp (spreker) of een levenswerkverhaal centraal. Maar we vinden het net zo belangrijk om elkaar te ontmoeten. Vandaar ook dat we vooraf gezamenlijk eten in het restaurant. Het huishoudelijke deel van de vergadering proberen we efficiënt en kort te houden. We sluiten de avonden af in de bar met een drankje voor de saamhorigheid.

De doelstellingen van het Soroptimisme (Onze Missie) proberen we bij elke clubactiviteit te combineren met onze persoonlijke behoefte om veel verschillende vrouwen te ontmoeten.

Ben je benieuwd naar onze club, kom op 6 november naar de inloopavond! klik hier: inloopavond club Soroptimist Lisse-Bollenstreek (10,5 KB)

Wie steunen wij?
Dit clubjaar zetten wij ons in voor School for Justice van  Free a Girl en Vrouwenvakschool Satang Jabang in Kafountine, Senegal.Daarnaast hebben we nog een aantal kleinere goede doelen. Op onze pagina Wat we zoal doen lees je er meer over.
Onderdeel van onze clubactiviteiten is het werven van fondsen. We doen dit o.a. door verkoop van bollen, sieraden, chocoladeletters en meer (Onze Fondsenwervingsactiviteiten).

Gezellige activiteiten
Behalve de maandelijkse bijeenkomst, waarbij alle leden geacht worden aanwezig te zijn, worden er regelmatig uitstapjes en activiteiten georganiseerd voor wie dat leuk, interessant of gezellig vindt. We noemen dit saamhorigheidsactiviteiten.

Onze organisatie
Ons bestuur bestaat uit vier leden, te weten: Dietlindt Seijsener, voorzitter; Yolande Möhlmann, secretaris; Karen van de Ven, penningmeester; Colette Kruis- Sweere, assessor.
Ieder lid kan een voorstel doen voor een project of een manier van fondsenwerving voorstellen, waarover in de bijeenkomsten gestemd wordt. Per project of fondswervingsactiviteit stellen we vervolgens een werkgroep samen, zodat ieder kan kiezen voor iets waar zij zich bij betrokken voelt en zich voor wil inzetten. Verder hebben we de volgende commissies: programmacommissie (stelt programma van de ledenavonden samen en de verjaardagsviering), kiescommissie (werven nieuwe leden), borrelhaardvuurcommissie (borrels, boekbesprekingen, buitendag, nieuwjaarsreceptie, uitjes met partners, e.d.), kascommissie (financiële controle), friendshiplinkcommissie (aangaan en onderhouden relaties met clubs in het buitenland), beleidsplancommissie (onderdeel van secretariaat), PR-commissie (website, publicaties, communicatie-uitingen, e.d), archiefcommissie (digitaal en analoog archief van gebeurtenissen en vergaderingen).

Daarnaast zijn er nog een aantal clubfuncties: PPI (Programmacoördinator en PPI), deze persoon is de contactpersoon tussen de club en de regiocoördinatoren en heeft als taak de clubleden te informeren over het belang van PWI en het stroomlijnen van programma-onderdelen en projecten m.b.t. de doelstellingen), Marie Muntendamfonds contactpersoon (Marie Muntendamfonds), de afgevaardigde bestuur en de afgevaardigde leden (deze personen zijn als vertegenwoordiger van respectievelijk clubbestuur en clubledengemachtigd te stemmen op de Unievergadering).

Het e-mailadres van het secretariaat van onze club is: lissebollenstreek@soroptimist.nl.

facebook-icon-preview-200x200.png
twitter-logo-final.png