In het jaar 2015-2016 was ons thema: TALENT. We hebben rond dit onderwerp veel inspirerende sprekers, allen krachtige vrouwen, mogen ontvangen. Ons thema voor het jaar 2016-2017 was: DE KRACHT VAN DE VROUW. Over dit onderwerp heeft een aantal goede sprekers ons veel interessants verteld.

We komen elke maand bij elkaar in het Hotel Restaurant Villa Flora, Hoofdstraat 55, Hillegom. Op onze club-avonden staat een inhoudelijk onderwerp (spreker) of een levenswerkverhaal centraal. Maar we vinden het net zo belangrijk om elkaar te ontmoeten. Vooraf eten we gezamenlijk in het restaurant en houden het huishoudelijke deel van de vergadering zo kort mogelijk. We sluiten de avonden af in de bar met een drankje voor de saamhorigheid.

Dit clubjaar zetten wij ons in voor het goede doel  Free a Girl en My Book Buddy Daarnaast hebben we nog een aantal kleinere goede doelen, kijk op onze pagina Wat we zoal doen .

Het werven van fondsen is een onderdeel van onze club activiteiten, zie ook Onze Fondsenwervings activiteiten .

Ons bestuur bestaat uit 4 leden, te weten: Dietlindt Seijsener, voorzitter; Yolande Mohlmann, secretaris; Karen van de Ven, penningmeester; Colette Kruis- Sweere, assessor.

Onze club bestaat uit 32 leden. We wonen in en rondom de Bollenstreek: van Vogelenzang tot Oegstgeest en tussen de A4 en de kust. Club Bollenstreek is een actieve club. Elk lid helpt mee om de club levend en actief te houden door zitting te hebben in een commissie of het bestuur. Diversiteit van clubleden vinden wij belangrijk: leeftijd, achtergrond, beroep, expertise. De doelstellingen van het Soroptimisme ( Onze Missie ) proberen we bij elke clubactiviteit te combineren met onze persoonlijke behoefte om veel verschillende vrouwen te ontmoeten.

Alle leden hebben zitting in een van de commissies of het bestuur. We hanteren de volgende commissie indeling: programmacommissie (stelt programma van de ledenavonden samen en de verjaardagsviering), projectcommissie (stelt projecten en fondsenwerving voor en voert uit), kiescommissie (werven nieuwe leden), borrelhaardvuurcommissie (borrels, boekbesprekingen, buitendag, nieuwjaarsreceptie, uitjes met partnes,e.d.), kascommissie (financiële controle), friendshiplinkcommissie (aangaan en onderhouden relaties met clubs in het buitenland), beleidsplancommissie (onderdeel van secretariaat), PR-commissie (website, publicaties, communicatie-uitingen, e.d), archiefcommissie (digitaal en analoog archief van gebeurtenissen en vergaderingen).

Daarnaast zijn er nog een aantal clubfuncties: PPI (( Programmacoordinator en PPI ) het fungeren als contactpersoon tussen de club en de regiocoördinatoren en het doordringen van de clubleden van het belang van PWI en het stroomlijnen van programma- en projectcommissie m.b.t. jaarthema en doelstellingen), Marie Muntendamfonds contactpersoon ( Marie Muntendamfonds ), afgevaardigde bestuur en afgevaardigde leden; deze personen zijn gemachtigd te stemmen op de Unievergadering (als vertegenwoordiger van respectievelijk clubbestuur en clubleden).

Het e-mailadres van het secretariaat van onze club is: lissebollenstreek@soroptimist.nl .