school for justice 2.jpg

School for Justice

Het goede doel School for Justice hebben wij ook omarmd. Wij hebben daar kortgeleden een benefietconcert voor georganiseerd, waar we € 2.800,- hebben opgehaald. Lees hier welke activiteiten de Soroptimisten allemaal uitvoeren voor dit goede doel. Tevens is er een folder over dit goede doel: Free a Girl - School for Justice (2,1 MB)

 

Satang Jabang, Vrouwenvakschool in Kafountine, Senegal

kafountine.jpg

Stichting Kafountine zet vrouwen in hun kracht door tweedekansonderwijs. Op de Satang Jabangschool krijgen meisjes en vrouwen uit de Casamance regio in Senegal een tweede kans op onderwijs. Naast de basis van rekenen, taal, ondernemerschap, kritisch denken, gezondheid en seksualiteit,  krijgen ze een gerichte vakopleiding in voedselbereiding of mode. Hierdoor krijgen de vrouwen perspectief op een betere positie op de arbeidsmarkt en maakt hen tot onafhankelijke vrouwen, die zelf kansen creëren.

 

kinderen van de wereld.jpg

Stichting kinderen van de Wereld in Nepal

Stichting Kinderen van de Wereld zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden: het verschaffen van onderdak en voeding en het geven van onderwijs. Gehandicapte kinderen wordt getracht een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij ligt de nadruk op revalideren, rehabiliteren en scholing. Alle kinderen hebben immers recht op een toekomst waarin zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien! Bij de uitvoering van de projecten wordt samengewerkt met lokale medewerkers en vaklieden.

 

my_book_buddy.jpg

My Book Buddy

Dit goede doel richt bibliotheken in voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en in vluchtelingenkampen. Scholen ontvangen boekenkasten en kinderen krijgen een boekentas om boeken mee naar huis te nemen. De lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd door de boekenkasten en -tassen ter plaatse te produceren. Boeken worden in het land zelf aangeschaft. Docenten krijgen een training in het opzetten van een uitleen-systeem.
Soroptisten willen geletterdheid bevorderen. In samenwerking met My Book Buddy bieden wij vrouwen en meisjes toegang tot boeken. Om dit te financieren zetten Europese Soroptimisten verschillende sponsoracties op.
Op 8 september 2017, de dag van de geletterdheid, starten Soroptimisten in Europees verband leesmarathons met de slogan:

Children read books for children who need books

Onze club doet mee aan deze leesmarathon ten behoeve van het goede doel My Book Buddy.

NL-Doet

dierenvreugd 2.jpg

Onze club heeft op 9 maart 2018 meegedaan met de landelijke NL-doet actie: Hiervoor zijn ze naar Kinder/zorg boerderij “Dierenvreugd”in Nieuw-Vennep gegaan. “Dierenvreugd”wordt gerund door vrijwilligers, maar ook door de cliënten van “ons Tweede Huis”. Mensen met een verstandelijke beperking, die begeleid worden door Michiel, voelen zich hier helemaal thuis en kunnen met de dieren en de boerderij bezig zijn. Natuurlijk hebben ook zij wat extra hulp nodig. Zij zijn aangesloten bij NL-doet, zodat groeperingen zoals de Soroptimisten een dag de handen uit de mouwen kunnen steken om achterstallig onderhoud weg te werken. De Sorren van Lisse-Bollenstreek hebben zich ontfermd over het buitenmeubilair. Alles wordt goed in de grijze buitenbeits gezet, zodat het meubilair er knap en strak uitziet.

cheque 2.jpg

Syrië back to School

We hebben de afgelopen drie jaar geld ingezameld voor het project Syrië 'Back to School'. Het  doel was om vluchtelingenkinderen buiten de kampen in Turkeij onderwijs te kunnen geven.Uiteindelijk deden er 89 Soroptimistclubs mee en hebben we bij elkaar € 501.000,- opgehaald. Een fantastisch resultaat!

Blessed Generation Highschool

De organisatie Blessed 'Generation Highschool' zet zich in ten behoeve van kinderen die leven op de vuilnisbelt van Dandora in Nairobi, Kenia. Blessed Generation Highschool biedt:

  • Onderwijs (kleuterschool t/m universiteit) aan ruim 700 kinderen, deels via de eigenbasisscholen en middelbare school;
  • Financiering van schoolboeken en –uniformen;
  • Een voedselprogramma op alle BG lokaties; 
  • Een outreachprogramma (voeding, medische hulp, huisvesting en educatie) voor hulpbehoevende gezinnen
  • Noodopvang aan 150 kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen
  • Structurele opvang in ‘gezinshuisjes’ (max 10 kinderen per huis) aan 70 kinderen
  • Praktijkgericht onderwijs en/of begeleiding aan ouders/verzorgers om ze te helpen eigen inkomen te genereren.

Al jaren helpen we met onze fundraisingactiviteiten meisjes naar school  samen met de stichting Tufrikiriane. Wij reserveren als club geld voor acute noodhulp.