Eetgewoonten als cultuurverschijnsel

Eetgewoonten als cultuurverschijnsel

  • door srp
  • 5 mei 2017

    "Eetgewoonten als Cultuurverschijnsel": van  genegeerd thema naar toponderwerp.

    Wageningse Soroptimiste Jo Edema geeft gedachtengoed door via erfenis. Op 11 Mei 2017 vindt de eerste Progress Meeting plaats van de Stichting  Edema- Steernberg. Belangstellenden zijn van harte welkom. De stichting bevordert onderzoek naar en uitwisseling van kennis op het gebied van de sociologie van de huishouding met speciale aandacht voor voedingspatronen. Welke factoren van sociale, economische, culturele, religieuze, morele en ethische aard hebben invloed op consumptiepatronen binnen het gezin? Naast kennis van de voedingsleer blijkt vooral ervaringskennis (“tacit-knowledge”) binnen het gezin bepalend voor de gevolgde voedingspatronen. Het door de stichting gesteunde onderzoek richt zich dan ook speciaal op dat thema. Voor 5 onderzoeksprojecten zijn vrouwelijke promovendi geworven en inmiddels kunnen dankzij het fonds van de stichting ook 2 buitenlandse studenten uit Kenya en Ghana een opleiding volgen in Wageningen.

    Lees meer in de Soroptimist van april.

    Voorkant van het boek: https://www.wur.nl/upload_mm/3/4/5/5496bda6-a825-44a2-9d2f-af76c165644f_eetgewoonten_als_cultuurverschijnsel.pdf