Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Commission on the Status of Women, maart 2018, New York

    Van 12 – 23 maart vindt alweer de 62ste sessie van de Commissie on the Status of Women (CSW) plaats in New York. In de CSW worden niet alleen de afspraken bewaakt die gemaakt zijn in Beijing in 1995 tijdens de 4e Wereld Vrouwenconferentie, maar door de samenwerkende NGO’s worden die afspraken telkens vernieuwd, aangescherpt en zo mogelijk afgedwongen.

    Dit jaar zal de President van Soroptimist International Mariet Verhoef-Cohen aanwezig zijn met een delegatie van meer da 90 Soroptimisten van over de hele wereld. Op het NGO Forum dat ook plaatsvindt tijdens CSW62 organiseren de Soroptimisten een aantal sessies om te komen tot een internationale uitwisseling van ideeën en ervaringen en om harde afspraken te maken over de beoogde doelen in samenwerking met meer dan 90 andere NGO’s die daar aanwezig zijn. De focus daarbij ligt op de Economic Empowerment of Women met als prioriteit de vrouwen in de agrarische gebieden waar zij 90% van de werkende bevolking uitmaken. Hoogwaardige opleiding en medezeggenschap voor deze groep zijn cruciaal voor de haalbaarheid van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Goede partnerships en coöperatie vormen daarbij de sleutel tot succes

    Written Statements for CSW. Working towards Agreed Conclusions

    Het belangrijkste resultaat van de CSW bijeenkomsten zijn de Agreed Conclusions. Dit document bevat een analyse van de gestelde prioriteiten en concrete aanbevelingen voor regeringen, intergouvernementele organisaties en andere betrokken instellingen en belanghebbenden voor implementatie op zowel internationaal, nationaal als lokaal niveau. De input van Soroptimisten en hun verbindend vermogen is mede bepalend voor de inclusie van gendergelijkheid bij het opstellen van deze Agreed Conclusions. Zonder gendergelijkheid geen duurzame economische ontwikkeling. Het is niet slechts een probleem voor de helft van de wereldpopulatie; het gaat ons allemaal aan omdat het ontbreken van gendergelijkheid de duurzame politieke, economische en sociale ontwikkeling van een maatschappij in de weg staat.