Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

22 Maart UN World Water Day

SI President Mariet Verhoef-Cohen bij lancering Decennium voor Water in New York

In 2025 zullen zo’n 2 miljard mensen leven in gebieden waar water schaars is! Zonder water kunnen we niet leven. Zelfs in Nederland is de verwachting dat de watervoorziening binnen tien jaar onder druk komt te staan. Door de stijgende zeespiegel verzilten kustgebieden en dringt zout water zelfs het achterland binnen. 

UN World Water Day - Lancering Decennium voor Water in New York

Mwamongu_water_source.jpg

Zelfs in Nederland zal de watervoorziening binnen tien jaar onder druk komen te staan voor zowel huishoudens als bedrijven. Door de stijgende zeespiegel verzilten kustgebieden en dringt zout water zelfs het achterland binnen waardoor waterbedrijven in toenemende mate brak water oppompen. Belangrijke gewassen zullen door watergebrek niet meer kunnen worden verbouwd en hele sectoren zullen zich moeten aanpassen of verplaatsen. Een omslag in het denken over water is nodig en de realisatie dat zoetwater over niet al te lange tijd ook in Nederland een schaars goed zal zijn.

De President’s Appeal

De "President's Appeal", het internationale project Women, Water & Leadership wil er voor zorgen dat vrouwen een doorslaggevende rol gaan spelen in de watersector. De verschillende projecten in het kader van dit project focussen op vrouwen in de agrarische gebieden die daar de meerderheid van de werkende bevolking uitmaken. Hoogwaardige opleiding en medezeggenschap voor deze groep zijn van cruciaal belang voor de haalbaarheid van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Goede partnerships en coöperatie vormen daarbij de sleutel tot succes. Tenminste 5 projecten zullen worden ondersteund op 5 verschillende continenten. De focus daarbij ligt op het vergroten van de kennis, slagvaardigheid en inspraak van vrouwen op het gebied van waterbeheer. Vrouwen zullen op voet van gelijkheid worden betrokken bij alle ontwikkelingsstadia als ook bij de besluitvorming van de projecten. Het doel is om binnen twee jaar € 350.000,- in te zamelen en zo betaalbare toegang tot schoon water op duurzame wijze mogelijk te maken.

Kom in Actie

Elke keer dat je op 22 maart water gebruikt, om je tanden te poetsen, te douchen, naar de wc te gaan, te koken, of thee te zetten, leg je een bedragje apart. Dat bedrag kan € 0,10 of 0,20 of 0,50 zijn – meer mag natuurlijk ook. Vraag of je familie meedoet, je buren, op je werk, het waterschap, het waterbedrijf waarop je aangesloten bent. Aandacht voor water op 22 maart. Awareness & Action op deze dag. Het bedrag dat je verzamelt kun je overmaken naar Rekeningnummer NL19INGB0000104729 t.n.v. Unie van Soroptimistclubs te Amsterdam, o.v.v. opbrengst Wereld Waterdag voor President’s Appeal, PA – WWL.