Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Governors Meeting 2019

Zagreb

Van 24 tot en met 26 mei 2018 vond de Governors Meeting plaats in Zagreb (Croatia). Op de agenda stonden de gebruikelijke zaken als de verslagen van de verschillende commissies, de verantwoording van de financiën en het beleid voor de toekomst.

De Nederlandse Unie werd vertegenwoordig door de gouverneurs Astrid Landa en Judica van Riessen. Daarnaast waren, al dan niet in functie, nog een groot aantal Nederlandse Soroptimisten als betalende gast aanwezig.
De officiële verslagen van de vergadering zijn te vinden op de website van Soroptimist International of Europe: http://www.soroptimisteurope.org/ bij het besloten deel van de website (downloads/meetings/GM Zagreb 2019)

De meest interessante zaken van de vergadering delen we hier graag met jullie.

Caroline Demey.jpg

Verkiezing SIE Presidente 2021-2023

Caroline Demey van de Belgische Unie is verkozen tot SIE presidente 2021-2023. Caroline maakt zich hard voor vernieuwing van de organisatie. Zij heeft op dit moment als taak het virtual membership uit te werken.

 

 

 

 

 

 

Beleid Federatie 

Programme & Advocay
De lijn die vorig jaar is uitgezet, wordt ook het komende jaar vervolgd: meer focus op Advocacy.
Met Advocacy zijn wij de stem van vrouwen die zelf hun stem niet kunnen laten horen. Ook beïnvloeden wij op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Daarnaast creëren we bewustzijn voor specifieke problemen en de oplossingen daarvoor zowel op politiek niveau als op gebied van wetgeving.
Tot slot geeft Advocacy richting, doel en zichtbaarheid.

Best Practice Award & Orange the World
De Unie van Oostenrijk heeft de speciale Biennium Award gewonnen voor hun bijdrage aan de actie Orange the World

GM best practice.png

 

Statuten
Een groot deel van de voorbereiding voor deze Governors Meeting was gericht op de komende statutenwijzigingen. Verschillende concepten zijn aangereikt waarop vervolgens commentaar kon worden geleverd.
Belangrijke punten hierbij zijn het voorstel om de Single Clubs (clubs in landen waar -nog- geen Unie mogelijk is) samen te voegen in een Regio, een nieuw in te stellen vorm, naast de clubs, de Unies en de Single Clubs en Single Clubs Having Rights.
Deze weg wordt ingeslagen om binnen de Federatie van Europa meer democratie te bereiken door ook de Single Clubs een stem te geven. Moeilijkheid hierbij is echter dat het vraagt om nog meer regelgeving en er moet onderzocht worden of dit niet op een andere manier kan worden opgelost.

Een tweede punt is dat hierdoor de Single Clubs Having Rights (Monaco, San Marino en Lichtenstein/Vaduz) verplicht zouden worden om samen een regio te vormen terwijl ze ver uit elkaar liggen, niet dezelfde taal spreken en het hen voor allerhande organisatorische uitdagingen plaatst.
Het ligt ook enigszins gevoelig: zij zijn een zelfstandige staat die vanwege de omvang nooit een Unie zal kunnen vormen. Daarnaast hebben zij bij de VN dezelfde status als bijv. de Verenigde Staten en de Sovjetunie. Waarom dan geen erkenning meer binnen SIE?
Tot slot ligt een voorstel ter tafel om de stemverhoudingen te laten aansluiten op het aantal leden. Nu heeft Portugal met ca 150 leden evenveel stemrecht als Duitsland met ruim 6000 leden. Uiteindelijk levert dat een principiële discussie op: gelijkheid van de leden of toch op een of andere wijze gewicht toedelen aan het ledenaantal van de Unies.

Programma voor 2019-2021
De nieuwe SIE presidente Anna Wszelaczynska gaat verder met het thema We stand up for women.
Ook zal in haar periode Extention, in het bijzonder in Oost Europa, aandacht krijgen.
 

Save the date:
Op 27 & 28 juni 2020 is de Governors Meeting in Parijs. Je bent van harte welkom om die bijeenkomst als toehoorder bij te wonen.
En reserveer in ieder geval 2 tot en met 4 juli 2021 in je agenda voor het SIE Congres in Krakau. Dat belooft een geweldig event te worden!

GM - Krakau 2021.jpg
GM - Krakau 2021 programma.png

 

 

 

 

 

 

Astrid Landa & Judica van Riessen
gouverneurs Unie van Nederland, Suriname en Curacao