Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Zomervergadering 6-6-2020 gaat niet door

Het Uniebestuur heeft in nauw overleg met Club Mosaïk-Limburg moeten besluiten om de Zomervergadering van 6 juni a.s. te Roermond af te lasten.

batch_workshop Cuypers2.jpg

Bericht van Mosaik- Limburg.

Wij hadden er zo naar uitgekeken
Veel, heel veel werk was er al verzet 
Wij waren er (bijna) helemaal klaar voor om jullie,
mede Sorores te ontvangen, te enthousiasmeren,
te inspireren en heel zeker Bourgondisch te laten genieten .

En toen…. de Corona pandemie
Het elkaar treffen in een grote enthousiasmerende en inspirerende bijeenkomst paste ineens niet meer...
Rest ons te wachten en te hopen
op het spoedig komen van minder spannende tijden.

Mosaik- Limburg zendt jullie allen
een heel hartelijke groet uit Roermond
en daarbij onze innige wens:
Blijf gezond … maar blijf ook lief, inspirerend en creatief voor en met elkaar!

 

Amsterdam, 10 april 2020

Beste Sorores, beste clubsecretaris,

Het Uniebestuur heeft in nauw overleg met Club Mosaïk-Limburg moeten besluiten om de Zomervergadering van 6 juni a.s. te Roermond af te lasten.

Gelet op de huidige maatregelen van de overheid en de richtlijnen van de RIVM kan en wil de Unie de gezondheid van de leden van haar clubs, afgevaardigden en alle andere bezoekende leden van clubs op geen enkele manier in gevaar brengen. Dit is een situatie van overmacht en daarom heeft het Uniebestuur dit besluit genomen. Dit nog los van het feit dat de voorbereidingen in de clubs door alle omstandigheden ook te wensen over zal laten.

Voor Club Mosaïk-Limburg is het afgelasten van de Zomervergadering een grote teleurstelling. Zij hadden de organisatie helemaal in kannen en kruiken met een heel mooi programma. Het Uniebestuur is met de club in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om in een ander jaar de vergadering/Inspirada te organiseren en/of hoe de Unie hun op een andere manier de club kan steunen in verband met alle inspanningen die de club zo enthousiast hierin heeft gestoken. 

Statutair moet de Zomervergadering voor 30 juni van het jaar gehouden worden (art. V-a). Vergaderingen). Gezien de huidige omstandigheden is dit dus niet te realiseren zonder onverantwoorde risico’s te nemen. Het Uniebestuur heeft met de statutencommissie overleg gevoerd hoe verder te handelen. Omdat er sprake is van overmacht kan het Uniebestuur nu niet anders dan afwijken van de statuten. Een aantal besluiten zullen wel genomen moeten worden om door te kunnen. Het bestuur heeft hiervoor in overleg met de statutencommissie overwogen om gebruik te maken van artikel V van de statuten: ‘Besluiten per post in geval besluiten buiten vergadering’. Met deze mogelijkheid zijn besluiten pas genomen nadat alle stemmen van alle clubs (de stemgerechtigde leden van de Unie) binnen een door het bestuur te stellen termijn ‘voor’ zijn.

De kans dat besluitvorming op deze manier gaat lukken acht het bestuur niet realistisch. Daarom wil het bestuur de noodwet, die op korte termijn verwacht wordt, afwachten. Met deze noodwet wordt het mogelijk om een ledenvergadering via livestream te organiseren. Voorwaarde is dan dat leden voorafgaand aan de vergadering vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf beantwoord worden. Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan een dergelijke vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Zodra de noodwet definitief is zal het bestuur jullie verder informeren over de wijze waarop besluitvorming door de Raad van Afgevaardigden uiterlijk voor 27 juni a.s. alsnog kan plaatsvinden. Uiteraard is deze nieuwe mogelijkheid van besluiten nemen dan ook binnen de clubs te gebruiken. 

Het Uniebestuur wenst alle clubs en leden veel kracht om de nare ervaringen te verwerken en een goede gezondheid en we hopen elkaar weer te zien tijdens de Werkconferentie op 7 november 2020. 

Hartelijke groet, namens het Uniebestuur, 
 

Mariken Koole

Bestuurssecretaris