Soroptimist club Zeist: vakvrouwen voor vrouwen

Over onze goede doelen leest u hieronder of bij verantwoording ANBI status.

Op 5 april jongstleden vond het benefietconcert plaats dat Soroptimist club Zeist organiseerde in de Maria Christina kerk in Den Dolder.

Onze sponsoren hebben een mooie bijdrage geleverd aan dit bedrag.

De netto opbrengst van deze avond voor het goede doel, de School for Justice, bedroeg € 3745,--. 

Onze acties gaan nog door met verkoop van wijn. Tot nu toe bracht dat al 800 euro op, maar de actie loopt nog. Op naar de 5000 euro is het doel!

De Stadspers heeft in een uitgebreid artikel aandacht besteed aan dit concert:

Foto's Benefietconcert Club Zeist 2019 (281,6 KB)

 

IMG-20190329-WA0000.jpgBenefietconcert artikel Stadspers

 

De avond werd verzorgd door ensemble kwARTet, bestaande uit 4 professioneel geschoolde musici, die allen ook Soroptimist zijn: Wanda Peters en Esther Putter, Yvonne Hoekstra, pianist en Beatrice Dees, presentator. Zij brachten een mooi programma onder de titel VROUWEN - Lief en Leed, met liederen en duetten die ons langs de hoogte- en dieptepunten van het leven van vrouwen voerden. Beatrice Dees gaf uitleg zodat duidelijk was waarover er gezongen wordt, ook al waren de gasten het Fries of Pools niet machtig, want de liederen waren van componisten uit veel verschillende landen.

 

De opbrengst van deze avond gaat naar het landelijke Soroptimisten project, School for Justice.  Het doel van School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen kinderprostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat, politieagent etc. Op die manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van mediacampagnes.

 

 

School for Justice video

 

school_for_justice_for_slide_jpg__700x368_q85_crop_subject_location-448,395_subsampling-2_upscale.jpg

 

Artikelen van 2 van onze club-leden in landelijk magazine Soroptimist:

Ons clublid Verina Ingram vertelt over het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit naar aanleiding van de Brexit. (blz. 12 van het magazine)

Een van onze meest ervaren club-leden vertelt over de veelzijdige wereldorganisatie welke de Soroptimisten vormen. Vanuit haar jarenlange ervaring als bestuurslid heeft zij een goed zicht op het internationale karakter, vertelt ze over onze stem bij de Verenigde Naties, samenwerking met andere internationale organisaties en ondersteuning van internationale projecten. (zie blz. 37).

 

Artikel Ally de Vries over Wereldorganisatie Soroptimisten (109,9 KB)

Soroptimist magazine (2,8 MB)

90 jaar Soroptimisten artikel over doelen door Ally de Vries van club Zeist (3,6 MB)

Op bladzijde 14 van het magazine heeft ons clublid Ally de Vries een interessant overzicht gegeven over de fondsenwerving op landelijk niveau. Rode draad daarbij is de Rechtspositie van vrouwen.

 

Beroepenmarkt

Op woensdag 6 februari 2019 organiseerden wij de Beroepenmarkt, een jaarlijkse beroepenvoorlichtingsavond voor leerlingen van 4 en 5 HAVO en VWO van alle vijf Zeister scholengemeenschappen. Sinds 2000 organiseren wij dit samen met drie plaatselijke Rotaryclubs Dit was een erg leuk en succesvol evenement. 

Het uitgebreide verslag over de beroepenmarkt leest u hier:

Activiteiten

Om een indruk te krijgen over onze activiteiten van het afgelopen jaar kunt u ons sociaal jaarverslag bekijken via:
 

 

Sociaal jaarverslag Soroptimisten Zeist e.o. 2017-2018 (123,9 KB)

 

Resultaten afgelopen jaren

Wij zijn actief in fondsenwerving of bijdrage ‘in natura’ aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

 

Het afgelopen jaar hebben wij een cheque van € 3500 gegegeven aan Kinderdagcentrum De Berk van Reinaaerde. Dit centrum geeft dagbehandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, meervoudige of verstandelijke beperking. Met onze financiële bijdrage is een muziek-zitzak aangeschaft. De kinderen kunnen hierop liggen en ontspannen door het luisteren naar muziek.

Gift De Berk Muziekbank.jpeg

 

In 2015/2017 hebben we met verschillende activiteiten geld ingezameld voor het Naïadeproject: waterzuiveringsinstallaties in Rwanda.

In totaal hebben we in drie jaar tijd € 51.761,07 ingezameld.

De jaren daarvoor hebben we geld ingezameld voor Hospice Heerewegen in Zeist en voor de kinderboerderij in Zeist.

Kinderen bij Najade.jpg

 

Contactadres: zeist@soroptimist.nl

 

Archief club Zeist alleen voor leden toegankelijk