OtW Don't be a Bystander(1).png

Nederland kampioen met spetterende Orange the World campagne

Nederland kampioen met spetterende Orange the World campagne. Meer dan 200 iconische objecten oranje op de dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met een explosie van creativiteit om het publiek duidelijk te maken waarom. Lees meer....

 

Na het succes van Orange the World 2019 waarin we ons concentreerden op awareness willen we in 2020 een campagne voeren die aanzet tot oplossingen. Uiteindelijk willen we geweld tegen vrouwen de wereld uit, maar welke mooie tussenstap kunnen we maken? Daarvoor stellen we een advocacy boodschap op waarmee we lokaal en nationaal concrete resultaten willen boeken en ontwikkelden we een beeldmerk voor de campagne.

Orange the World 2020
In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Nederland doet voor de 5de keer mee. Mede dankzij onze inzet deden vorig jaar 150 gemeenten en 8 provincies mee en waren ruim 250 objecten oranje verlicht.
We willen het succes van vorig jaar overtreffen door een campagne te voeren waarin we meer doen dan aandacht vragen voor het probleem (awareness), maar ook oproepen tot actie met een concreet doel (advocacy).  UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten richten zich daarbij op laagdrempelige toegang tot hulp voor vrouwen en meisjes die met geweld worden geconfronteerd. Daarvoor stellen we een “boodschap” op en verzamelen we informatie over de lokale/regionale hulplijnen en organisaties. Deze boodschap publiceren we in de loop van juni op onze website.

Op 25 mei 2020 zijn de gemeenten en provincies, net als vorig jaar weer aangeschreven met het verzoek om mee te doen. Alle clubsecretarissen hebben deze brief ook ontvangen en hij  is ook op onze website te downloaden. We zullen dit jaar ook bedrijven benaderen. Een overzicht van de bedrijven die aangeschreven worden, en de brief die gestuurd wordt,  zal eveneens op de site worden gepubliceerd.

Vorig jaar zijn door clubs, vaak in samenwerking met gemeenten, diverse mooie activiteiten georganiseerd in de campagneweek. Persoonlijke ervaringen werden gedeeld als introductie op een gespreksavond, op straat werd (onder het uitdelen van rozen) de discussie aangegaan, via facebook werden statements verspreid, gedichten werden gemaakt en voorgedragen, een mars georganiseerd, theater opgevoerd en publiek werd uitgedaagd mee te denken over veiligheid op straat. Al deze mooie voorbeelden zullen we ter inspiratie op of via onze website vindbaar maken.

Hulp nodig om de brug naar de gemeente te slaan? Lees het plan van aanpak in de rechter kolom er op na!

LOGO ORANGE THE WORLD SOROPTIMIST INTERNATIONAL.png

In de brief naar de gemeenten en provincies hebben we het vernieuwde beeldmerk voor OtW 2020 opgenomen. UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten voeren ieder een eigen logo waarmee ze in de campagne herkenbaar zijn, maar samen gebruiken we daarbij het “stop geweld handje”. Materialen voor flyers, facebook, digitale handtekening, LinkedIn, de website etc, komen zo spoedig mogelijk te beschikking.

We gaan in de komende maanden zorgen voor input voor toespraken (cijfers e.d.), campagnematerialen e.d. Straks eveneens op of via de website te vinden. En tot slot: voor clubs die zich willen inzetten voor een project in het kader van de campagne komt informatie op de OtW website.
 

Aanvullingen 28 juni 2020

Kijk regelmatig op deze drive  voor inspiratie en informatie.
 

OtW vlag.jpg

Zoals eerder vermeld willen we de campagne voorzien van een korte termijn doel. De langere termijn is natuurlijk helder: geweld tegen vrouwen de wereld uit. Een goede stap in de richting maken we als het voor elke vrouw, altijd en waar ook ter wereld, mogelijk is om laagdrempelig toegang te krijgen tot hulp. Daarom onze advocacy boodschap voor dit jaar: Geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen. Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Een uitgebreide toelichting en veel informatie over dit onderwerp komt op de eerder genoemde drive. Het taboe op melden moet verdwijnen en voor iedereen moet duidelijk zijn waar je terecht kunt. We komen met suggesties hoe een club daarop campagne kan voeren en ontwikkelen materialen.

Geweld tegen vrouwen beslaat een breed palet aan thema’s. Ga je aan de slag, kies dan vooral een thema dat bij je past, aansluit op de actualiteit of voortborduurt op eerdere acties. In de achterliggende maanden zijn veel clubs aan de slag gegaan met “verwenpakketten” voor vrouwen in de opvang waardoor goede contacten zijn ontstaan. Wellicht dat je daar mee verder wilt.

Een ander actueel onderwerp is straatintimidatie. Breder getrokken gaat het om “veilig over straat kunnen”. Utrecht, Almere, Castricum, Heiloo en Emmen mogen zich al “Safe Streets Gemeente” noemen. Iets voor jullie club? Kijk voor meer informatie op https://safestreets.unwomen.nl/.

Wil je fondsenwerven voor projecten die slachtoffers van geweld ondersteunen denk dan aan de aanschaf van een Orange Pin (het “handje”).  Je ontvangt de pin bij een donatie aan het fonds. Iets voor de leden van de gemeenteraad? Of een vlag bij de ingang van het gemeentehuis tijdens de campagne. Bekijk hier hoe je een vlag kan bestellen.
De helft van de opbrengst in Nederland gaat naar het project helplines van het Global Network of Women’s Shelters waar de Amsterdamse Soroptimiste Marieke Ruinaard alles van weet. Vraag haar om nadere informatie en hoe je kunt steunen (marieke@ruinaard.nl).

De eerste reacties van gemeenten op de 25 mei brief druppelen binnen, maar zoals altijd is er wat aanmoediging nodig. Tips voor de benadering van gemeenten vind je hiernaast.

Kijk in de komende maanden met regelmaat even op de OtW site. We zullen daar veel informatie en materialen te beschikking stellen voor de campagne. Klik hier voor de documenten.