Na het succes van Orange the World 2019 waarin we ons concentreerden op awareness gaan we in 2020 een campagne voeren die aanzet tot oplossingen. Uiteindelijk willen we geweld tegen vrouwen de wereld uit, maar welke mooie tussenstap kunnen we maken? Daarvoor is een advocacy boodschap opgesteld waarmee we lokaal en nationaal concrete resultaten willen boeken en is . beeldmerk voor de campagne ontwikkeld. Op de externe  Orange Drive publiceren we alle voor clubs beschikbare informatie en materialen.
 

Orange the World 2020
In meer dan 90 landen wereldwijd wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechten dag) 16 dagen lang actiegevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Nederland doet voor de 5de keer mee. Mede dankzij onze inzet deden vorig jaar 150 gemeenten en 8 provincies mee en waren ruim 250 objecten oranje verlicht.
We willen het succes van vorig jaar overtreffen door een campagne te voeren waarin we meer doen dan aandacht vragen voor het probleem (awareness), maar ook oproepen tot actie met een concreet doel (advocacy).  UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten richten zich daarbij op laagdrempelige toegang tot hulp voor vrouwen en meisjes die met geweld worden geconfronteerd. Daarvoor is een “boodschap” opgesteld en verzamelen we informatie over de lokale/regionale hulplijnen en organisaties.

Op 25 mei 2020 zijn de gemeenten en provincies, net als vorig jaar weer aangeschreven met het verzoek om mee te doen. Alle clubsecretarissen hebben deze brief ook ontvangen en hij  is ook op onze website te downloaden.
 

OtW logo.png

In de brief naar de gemeenten en provincies hebben we het vernieuwde beeldmerk voor OtW 2020 opgenomen. UNWomen, ZontaNL en Soroptimisten voeren ieder een eigen logo waarmee ze in de campagne herkenbaar zijn, maar samen gebruiken we daarbij het “stop geweld handje”.

Onze boodschap
Zoals vermeld willen we de campagne voorzien van een korte termijn doel. De langere termijn is natuurlijk helder: geweld tegen vrouwen de wereld uit. Een goede stap in de richting maken we als het voor elke vrouw, altijd en waar ook ter wereld, mogelijk is om laagdrempelig toegang te krijgen tot hulp. Daarom onze advocacy boodschap voor dit jaar: Geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen. Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd. Een uitgebreide toelichting en veel informatie over dit onderwerp staat op de eerder genoemde drive. Het taboe op melden moet verdwijnen en voor iedereen moet duidelijk zijn waar je terecht kunt. Uiteindelijk zou er één gemakkelijk te benaderen meldpunt voor alle vormen van geweld moeten komen. We hebben nog een weg te gaan getuige de huidige versnippering en gebrek aan capaciteit!
Op de drive staan suggesties hoe een club daarop campagne kan voeren en we ontwikkelen materialen.
Geweld tegen vrouwen beslaat een breed palet aan thema’s. Ga je aan de slag, kies dan vooral een thema dat bij je past, aansluit op de actualiteit of voortborduurt op eerdere acties. In de achterliggende maanden zijn veel clubs aan de slag gegaan met “verwenpakketten” voor vrouwen in de opvang waardoor goede contacten zijn ontstaan. Wellicht dat je daar mee verder wilt.

Een ander actueel onderwerp is straatintimidatie. Breder getrokken gaat het om “veilig over straat kunnen”. Utrecht, Almere, Castricum, Heiloo en Emmen mogen zich al “Safe Streets Gemeente” noemen. Iets voor jullie club? Kijk voor meer informatie op https://safestreets.unwomen.nl/ . 

 Tekst petitie en de link om te stemmen

Hieronder de tekst van een petitie (en de link om te tekenen) die we in de campagneperiode willen aanbieden aan de 2de kamer. Delen mag!  Dat geldt ook voor de nieuwe website met informatie over melden en hulp bieden

afbeelding petitie bij stuk Ineke Mastenbroek - Internationaal.png

Petitie Orange the World 2020

 

Iedere vrouw moet iedere vorm van geweld kunnen melden!

 

Helaas is het in Nederland nog altijd niet mogelijk voor iedere vrouw om iedere vorm van geweld op een laagdrempelige manier te melden, en dan de hulp te krijgen die ze nodig heeft.

 

Wij roepen de regering op om te zorgen voor:

 

1.  Laagdrempelig melden van alle vormen van geweld

Iedere vrouw die met geweld te maken krijgt moet, desgewenst anoniem, terecht kunnen bij een algemeen bekende hulplijn; één telefoonnummer en één actuele website met informatie. Niet alleen voor geweld achter de voordeur, maar ook voor bijvoorbeeld cybergeweld en seksuele intimidatie op het werk of op straat. Deze hulplijn moet op verschillende manieren bereikbaar zijn; per telefoon, email, website en chat, om het slachtoffers zo makkelijk mogelijk te maken om hulp of advies te vragen.

 

2. Passende hulp voor alle vormen van geweld

Iedere vrouw moet adequaat advies en passende hulp kunnen krijgen voor alle vormen van geweld, waarbij altijd rekening gehouden wordt met haar wensen. Onder andere moeten er voldoende opvangplekken zijn voor vrouwen, en moet er meer geïnvesteerd worden in preventie en het voorkomen van recidive, onder meer door middel van voorlichting voor jongens en mannen.

 

Klik HIER als je meer informatie wilt. Je kunt er ook tekenen.
 

Website geweld tegen vrouwen melden

Op 28 oktober, een maand voor de start van de OtW campagne, lanceren we de website    www.geweldtegenvrouwenmelden.nl   
Een site met gebundelde informatie voor wie geweld wil melden, voor wie wil helpen en voor degenen die informatie zoeken.

Fondsenwerving

OtW logo.png

Wil je fondsenwerven voor projecten die slachtoffers van geweld ondersteunen denk dan aan de aanschaf van een Orange Pin (het “handje”).  Je ontvangt de pin bij een donatie aan het fonds. Iets voor de leden van de gemeenteraad? Of een vlag bij de ingang van het gemeentehuis tijdens de campagne. Bekijk hier hoe je een vlag kan bestellen.
Inmiddels zijn er ook mondkapjes en kaarsen. Kijk daarvoor in de webshop.
De helft van de opbrengst in Nederland gaat naar het project helplines van het Global Network of Women’s Shelters waar de Amsterdamse Soroptimist Marieke Ruinaard alles van weet. Vraag haar om nadere informatie en hoe je kunt steunen (marieke@ruinaard.nl).

De eerste reacties van gemeenten op de 25 mei brief druppelen binnen, maar zoals altijd is er wat aanmoediging nodig. Tips voor de benadering van gemeenten vind je hiernaast.

OtW vlag.jpg

 

En is verlichten van een object financieel moeilijk haalbaar dan is de vlag mogelijk een alternatief! 

 

 

 

 

Kijk in de komende maanden met regelmaat even op de OtW site. We zullen daar veel informatie en materialen te beschikking stellen voor de campagne. Klik hier voor de documenten. En hier voor de 3de update.
Klik
hier om te bekijken welke gemeentes meedoen.