Soroptimistclub Oss wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn van voornamelijk werkende vrouwen en zij die het arbeidsproces achter zich hebben. Betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij is een belangrijke waarde. Verwacht wordt dat leden respect hebben voor elkaar, het lidmaatschap serieus nemen door regelmatig aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te leveren.

Het vergroten van de betrokkenheid van de leden door elkaar beter te leren kennen, door ervaringen uit te wisselen en te horen wat je bezighoudt in je persoonlijk leven, werk en maatschappij, wordt belangrijk gevonden.  Om dit te verwezenlijken wordt bij toerbeurt aan leden gevraagd een levensverhaal te vertellen.

Als centrale thema voor onze projecten kiezen wij voor 'local for local'. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan kleinschalige, regionale projecten. Ons contactadres: oss@soroptimist.nl.