Soroptimistclub Roos van Schagen zet dingen in beweging!

In 2018 viert de club het eerste lustrum. In september wordt dit gevierd tijdens de Friendship Days 2018 in Leeuwarden. 

Roos van Schagen is bijzonder omdat de club veel waarde hecht aan
-  diversiteit, zowel in beroepen, leeftijd en nationaliteit
-  het delen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise
-  het samenwerken aan projecten voor vrouwen en kinderen die in minder gunstige omstandigheden verkeren
-  naast serieuze zaken ook veel plezier maken en gezelligheid creëren

Doelstellingen 
De club onderschrijft de doelstellingen zoals door de Unie geformuleerd nl.:
Awareness (bewustwording) , Advocacy (belangenbehartiging) en Action (actie)

Clubavonden
De maandelijkse clubavonden zijn inspirerend en variëren van het uitnodigen van een gastspreker, een lezing van een van de leden, een excursie naar een van de beroepsgebieden.

Projecten
Projecten worden voor een of meerdere jaren gekozen. Alle leden staan achter het project en samen dragen we verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen.

Lidmaatschap
Lid zijn van club Roos van Schagen biedt kansen om
- Nieuwe mensen te leren kennen
- Je netwerk uit te breiden
- Kennis te maken met andere beroepen
- Verbinding te maken met vrouwen
- Nieuwe vriendschappen te sluiten
- Een bijdrage te leveren aan de grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals

 

Fundraising activiteit

Uitnodiging Benefiet Koffieconcert op 9 september 2018 
Ter gelegenheid van het lustrum organiseert Roos van Schagen een Benefiet koffieconcert in het kerkje van Valkkoog. Gitarist Olga Franssen zal optreden en geeft ons een unieke muzikale ontdekkingsreis. Een prachtige muzikale ochtend in een mooie omgeving, met koffie en lekkers vooraf en een drankje en hapje na afloop. De toegang kost € 15,00. De gehele opbrengst van dit concert zal gaan naar het goede doel School for Justice van Free a Girl. 

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.

 

Poster Koffieconcert print versie a4.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soroptimistclub Roos van Schagen
Soroptimisten zetten zich in om de postitie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Door onze krachten te bundelen kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor vrouwen aan de andere kant van de wereld. Soroptimistclub Roos van Schagen heeft zich, net als veel anderen Nederlandse Soroptimistclubs, aangesloten bij "Free a Girl, School for Justice".

De organisatie "Free a Girl" is inmiddels bekend bij een groot publiek. Meisjes uit India, Bangladesh, Brazilie, Nepal, Thailand en ook Nederland worden bevrijd uit de gedwongen prostitutie. "School for Justice" is een vervolg op "Free a Girl". "School for Justice" zorgt ervoor dat de de meisjes die bevrijd zijn uit de gedwonge prostitutie  na hun bevrijding een opleiding kunnen volgen tot advocaat. Er wordt samengewerkt met een van de beste rechtenuniversiteiten van India en met dit programma krijgen kastenloze meisjes voor het eerst toegang tot een universiteit. Zo kunnen zij voorzien in hun eigen levensonderhoud en, net zo belangrijk, zo kunnen zij er voor zorgen dat de daders die hen dit leed hebben aangedaan berecht worden.

De opbrengst van onze fundraiseacties komen geheel ten goede aan "School for Justice".