Soroptimistclub Roos van Schagen zet dingen in beweging!

In 2018 viert de club het eerste lustrum. In september wordt dit gevierd tijdens de Friendship Days 2018 in Leeuwarden. 

Roos van Schagen is bijzonder omdat de club veel waarde hecht aan
-  diversiteit, zowel in beroepen, leeftijd en nationaliteit
-  het delen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise
-  het samenwerken aan projecten voor vrouwen en kinderen die in minder gunstige omstandigheden verkeren
-  naast serieuze zaken ook veel plezier maken en gezelligheid creëren

Doelstellingen 
De club onderschrijft de doelstellingen zoals door de Unie geformuleerd nl.:
Awareness (bewustwording) , Advocacy (belangenbehartiging) en Action (actie)

Clubavonden
De maandelijkse clubavonden zijn inspirerend en variëren van het uitnodigen van een gastspreker, een lezing van een van de leden, een excursie naar een van de beroepsgebieden.

Projecten
Projecten worden voor een of meerdere jaren gekozen. Alle leden staan achter het project en samen dragen we verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen.

Lidmaatschap
Lid zijn van club Roos van Schagen biedt kansen om
- Nieuwe mensen te leren kennen
- Je netwerk uit te breiden
- Kennis te maken met andere beroepen
- Verbinding te maken met vrouwen
- Nieuwe vriendschappen te sluiten
- Een bijdrage te leveren aan de grootste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals

Flyer Soroptimistclub Roos van  SchagenV6-Voor.PNGFlyer Roos van Schagen

Activiteiten Roos van Schagen

Stichting Babyspullen


Op vrijdag 5 april gaan de leden van Roos van Schagen de handen uit de mouwen steken bij Stichting Babyspullen.

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Ze zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Stichting Babyspullen verstrekt de pakketten via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Zij vinden namelijk dat elk kind recht heeft op een goede start!

Met onze inzet als Roos van Schagen helpen wij mee met het samenstellen van babystartpakketten. Met deze babystartpakketten nemen we een deel van de zorgen bij (aanstaande) ouders weg, wat bijdraagt aan een meer ontspannen thuissituatie. Als dat geen dankbaar vrijwilligerswerk is!

Free a Girl - School for Justice

Soroptimisten zetten zich in om de postitie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Door onze krachten te bundelen kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor vrouwen aan de andere kant van de wereld. Soroptimistclub Roos van Schagen heeft zich, net als veel anderen Nederlandse Soroptimistclubs, aangesloten bij "Free a Girl, School for Justice".

De organisatie "Free a Girl" is inmiddels bekend bij een groot publiek. Meisjes uit India, Bangladesh, Brazilie, Nepal, Thailand en ook Nederland worden bevrijd uit de gedwongen prostitutie. "School for Justice" is een vervolg op "Free a Girl". "School for Justice" zorgt ervoor dat de de meisjes die bevrijd zijn uit de gedwonge prostitutie  na hun bevrijding een opleiding kunnen volgen tot advocaat. Er wordt samengewerkt met een van de beste rechtenuniversiteiten van India en met dit programma krijgen kastenloze meisjes voor het eerst toegang tot een universiteit. Zo kunnen zij voorzien in hun eigen levensonderhoud en, net zo belangrijk, zo kunnen zij er voor zorgen dat de daders die hen dit leed hebben aangedaan berecht worden.

De opbrengst van onze fundraiseacties komen geheel ten goede aan "School for Justice".

 

Regiobijeenkomst 12 april

Speciaal voor leden van Roos van Schagen, Wieringerland, Alkmaar en Den Helder.
Daarnaast zullen ook een aantal leden vanuit de zweedse club Arvika aanwezig zijn.

Uitnodiging 12-04-2019 -V5.PNG