Club Rotterdam is het clubjaar 2019 / 2020 ingegaan met 39 leden van diverse leeftijden en een grote variëteit aan beroepen.

Kalender voor de clubbijeenkomsten 2019 / 2020
dinsdag 15 oktober, zaterdag 19 oktober (bezoek uit Oostende), dinsdag 5 november (inloopavond), donderdag 21 november (wilddiner ten baten van School for Justice)vrijdag 13 december, woensdag 15 januari, dinsdag 18 februari, zaterdag 21 maart (lustrum), donderdag 16 april, woensdag 13 mei, woensdag 17 juni, nn juli, donderdag 27 augustus, dinsdag 15 september, donderdag 15 oktober

Lustrum 21 maart - save the date!

Op 21 maart viert de club haar 90ste bestaansjaar met een feestelijk en inhoudelijk relevant congres.  Water, vrouwen, impact.  Drie boeiende sprekers buigen zich over het thema: water.  Wereldwijd en dichtbij.  Welke rol kunnen vrouwen hebben bij een eerlijke verdeling van water? Hoe dragen wij bij aan een duurzame, veilige en eerlijke toekomst voor iedereen? Het definitieve programma wordt in februari bekend gemaakt, maar lokatie en tijd zijn reeds bekend:

Blue City, Maasboulevard 100, 3063NS Rotterdam

14.00-17.00

Meer informatie? mail naar sor.rotterdam@gmail.com

 

Inloopavond 5 november 
Op deze clubavond ontvingen wij drie belangstellende gasten. We hebben geoefend voor de Flashmob op 25 november om aandacht te vestigen op Orange the World. 

2019 11 05 Flash mob verkleind.jpg

 

Bezoek uit Oostende
Op zaterdag 19 oktober brachten zes Soroptimisten uit Oostende een bezoek aan Rotterdam. Zes Rotterdamse clubleden begeleidden hen langs een kunstwandeling, en langs enkele markante gebouwen zoals de Kunsthal, de Laurenskerk en de Kubuswoningen. Op de foto poseert het gezelschap bij een kunstwerk op het Eendrachtsplein.

 

In de bijeenkomst van 15 oktober 2019 werden de jaarstukken behandeld, afscheid genomen van het bestuur en een nieuw bestuur geinstalleerd. Op de foto: president Marieke over handigt de presidentsketen aan haar opvolger Josien.

 

18 september 2019: Drie nieuwe leden
President Marieke inaugureerde drie nieuwe leden: Priscilla, Saskia en Katja
.


Juni 2019: sociale etentjes
In juni 2019 werden de sociale etentjes weer georganiseerd. Vier tot zes clubleden gebruiken de maaltijd bij een medeclublid thuis. Dit biedt de mogelijkheid eens uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan. Op de foto gastvrouw Nicoline met een gerecht dat haar Spaanse roots verraadt.

2019 06 14 salade verkleind.jpg

 

Zomervergadering in Emmen
Op zaterdag 1 juni bezochten enkele clubleden de bijeenkomst van de Unie in Emmen. Twee clubleden [Tjally en Nicoline] werden door de veelkleurige auto van het veelkleurige hotel naar hun middagbestemming gebracht. 

2019 06 01 Unie in Emmen Taxi_verkleind.jpg

 

Benefietconcert voor Stichting Kruimeltje
Op vrijdag 17 mei 2019 trad rising star violist Shin Shihan samen met zijn pianist Daniel Kramer op ten bate van het project Kruimeltje. De avond bracht 1550 euro op. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind legde daar 50% bovenop, zodat we uitkomen op 2325 Euro. Daarmee kunnen we opnieuw een financiele bijdrage leveren aan de inrichting van een jeugd gezondheids centrum in het Bergsingelkwartier van Rotterdam.
Meer informatie op onderstaande de flyer.

Lenteconcert 17 mei 2019 .jpgBenefietconcert door Shin Shihan

 

Op 28 maart 2019 werd voor de tweede keer een pubquiz georganiseeerd. De winnaar was dezelfde als in de versie 2018, namelijk team Pannenkoek onder aanvoering van Irene A. De opbrengst van deze avond was ruim 800 euro en is bestemd voor het project School for Justice.

2019 03 28 Pubquiz winnend team Pannenkoek.JPGHet winnend team van de pubquiz 2019

 

Het leesproject Bergkristal is in het najaar van 2014 van start gegaan. Clubleden lezen wekelijks met individuele leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in het centrum van Rotterdam. De leerlingen hebben cognitieve en/of gedragsmatige beperkingen. Eén op één wordt gelezen en gepraat om de leesvaardigheid, en de communicatieve vaardigheden, te vergroten. Beter leren lezen is essentieel als voorbereiding op de maatschappij en de leerlingen genieten zichtbaar van de aandacht die onze leden geven.

2017 Leestantes foto 3 verkleind.jpgLezen op de school Bergkristal

 

 

Free a Girl.
In maart 2017 hebben diverse clubleden zich individueel aangesloten bij de actie Free a Girl. Er was een kooi van kippengaas geplaatst in restaurant Las Palmas. Clubleden Josien en Ursila lieten zich daar opsluiten om aandacht te vragen voor het probleem van prostitutie in India. Die gazen cel moest worden gehuurd ten behoeve van het project. Er is uitleg gegeven aan bezoekers van het restaurant (awareness) en sommige gasten gaven een financiele bijdrage.
In het clubjaar 2017 / 2018 werd dit project clubbreed voortgezet. In november 2017 organiseerden wij een pubquiz. De opbrengst daarvan was 1900 euro. Dit bedrag is bestemd voor 'School for Justice' een deel-project van 'Free a Girl'. Daarvoor geselecteerde meisjes worden in staat gesteld een studie te volgen. Meer hierover lees je bij onze 'Goede Doelen' in de tabel rechtsonderaan deze pagina. Het verslag van de geanimeerde pubquiz 2017 vind je door met de cursor rechtsboven op 'Rotterdam' te staan. De pubquiz verschijnt in het afrolmenu.
In november 2018 vond een wilddiner voor 60 couverts plaats, dat in het schoolrestaurant werd verzorgd door de leerlingen van het Albeda. De opbrengst was ruim 500 euro.
 

Douwe Egberts koffie
Sinds het clubjaar 2016 / 2017 zamelt de club Douwe Egberts punten in voor de Voedselbank in het Westland. Hiermee 'koopt' de voedselbank bij Douwe Egberts koffie voor de kerstpakketten. Koffie wordt gezien als luxe en zit dus niet standaard in de voedselpakketten. Voor 600 punten kan de voedselbank 1 pak koffie kopen bij DE. Dank zij een 'zwaan kleef aan' effect konden wij tot nu toe iedere maand gemiddeld 5000 punten opsturen. Clubleden haalden punten op in hun serviceflat, via een briefje in de lift.
Dit project werd in 2017 / 2018 voortgezet. Nu hadden we een enorme opbrengst via een kerk. In 2018 / 2019 sprokkelen we verder.
Hierover lees je meer op de koffiepagina, die je vindt als je met de cursor in de rechterkolom op het tweede vakje, dat van de voedselbank, klikt.

Pallet met pakken DE koffie.JPGVoedselbank Westland ontving van DE een pallet vol pakken koffie

Rita Lensink-Bosman Lezing.
In samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet werd een lezing georganiseerd op 3 mei 2017 in de senaatszaal van de Erasmus Universiteit. De auteurs van het boek 'De redding van de familie van Cleeff' bespraken de inhoud van dit boek dat speelt in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Zij gaven speciale aandacht aan de rol die de familie Bosman heeft gespeeld. Deze lezing was dan ook opgedragen aan de nagedachtenis van ons clublid Rita Lensink- Bosman. Er waren ruim 100 belangstellenden en een 'collecte voor onze goede doelen' bracht ruim 625 euro op. Het is de bedoeling de naam van Rita Lensink-Bosman te verbinden met een dergelijk weerkerend evenement.
De tweede Rita Lensink-Bosman lezing vond plaats op 3 juli 2018. Dit keer bracht de collecte 182 euro op. Kijk ook bovenin dit scherm bij 'Rotterdam'. Zet je cursor hierop en klik op de juiste regel van het afrolmenu. In 2019 is geen lezing georganiseerd.

Marathon van Rotterdam.
Twee sportieve clubleden, Boukje en Nora, liepen in april 2017 elk 10 km in het bijprogramma van de Marathon van Rotterdam. Hun sponsors droegen 427 euro bij voor de projecten van onze club. In 2018 heeft Boukje opnieuw meegedaan.

 

Stichting Kruimeltje
Dit project is nieuw in het clubjaar 2018 / 2019. Een kerkgebouw in Rotterdam Noord wordt getransformeerd tot kinder behandel centrum. De Stichting Kruimeltje houdt zich bezig met fundraising voor de inrichting van het gebouw. Wij hebben gekozen een financiële bijdrage te leveren aan de inrichting van een oefenzaal. De eerste activiteit was een culturele lezing op 18 januari 2019. Informatie hierover staat op een subpagina, die je vindt door bovenin dit scherm de cursor op 'Rotterdam' te zetten en in het afrolmenu te kiezen voor 18 januari 2019. Deze avond bracht (na een toeslag van het NSGK) ruim 1900,00 euro op.
In januari begonnen wij met een statiegeldactie in een supermarkt op het Stadhoudersplein. In februari konden wij daar 122 euro ophalen. Dit wordt door NSGK met 50% verhoogd tot 183 euro. Met deze goede ervaring worden nu meer supermarkten in de buurt benaderd.
Later in het clubjaar volgde het benefietconcert, waarover iets meer staat bovenin deze pagina.

logo Kruimeltje.pngLogo Stichting Kruimeltje

Algemeen
De 'Goede doelen' worden gekozen door een projectcommissie, uit door de leden vóór de zomer aangedragen voorstellen. De projectvoorstellen worden toegelicht met een kostenplaatje en dekkingsplan. Soms ontstaan er in een lopend clubjaar spontane ideëen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en afgerond.

Nieuwsberichten
Voor meer berichten kan je met de cursor naar het woord 'Rotterdam' helemaal rechts bovenin dit scherm. Je krijgt dan een afrolmenu met subpagina's aangeboden. 't Is maar een weet ...

Lidmaatschap
Werkende vrouwen kunnen voor het lidmaatschap worden uitgenodigd. Ook kan je jezelf aanmelden bij de secretaris van de club:  Rotterdam@Soroptimist.nl. Je wordt dan door de Commissie Ledenwerving uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Club Rotterdam heeft in november 2018 meegedaan aan de landelijke "inloopactie". Er hebben zich 7 dames aangemeld voor een kennismaking met club Rotterdam. Zij waren present op de clubbijeenkomst van 15 november. De Commissie Ledenwerving gaat met deze dames verder in gesprek. In het komende clubjaar wordt opnieuw zo'n inloopavond georganiseerd, en wel op 5 november.

[bijgewerkt oktober 2019]

 

Contactadres: rotterdam@soroptimist.nl