Club Rotterdam is het nieuwe clubjaar 2018 / 2019 ingegaan met 40 leden van diverse leeftijden en een grote variëteit aan beroepen.

 

Het leesproject Bergkristal is in het najaar van 2014 van start gegaan. Clubleden lezen wekelijks met individuele leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in het centrum van Rotterdam. De leerlingen hebben cognitieve en/of gedragsmatige beperkingen. Eén op één wordt gelezen en gepraat om de leesvaardigheid, en de communicatieve vaardigheden, te vergroten. Beter leren lezen is essentieel als voorbereiding op de maatschappij en de leerlingen genieten zichtbaar van de aandacht die onze leden geven..

 

Project 010
Wij ondersteunden in het clubjaar 2014 / 2015  met een geldbedrag de krant 010 die in een oplage van 25.000 maandelijks op Rotterdamse basisscholen wordt uitgereikt. Kinderen worden gestimuleerd te lezen in de klas en thuis. De onderwerpen worden breed gekozen door een professionele redactie. In het clubjaar 2015 / 2016 schonk de redactie van 010 aandacht aan verschillende beroepen van onze clubleden. De docenten konden met die informatie aan de slag in de klas. In de clubjaren 2016 / 2017 en 2017 / 2018 heeft de redactie geen beroep op ons gedaan. Voor eventuele [non-materiële] steun in het clubjaar 2018 / 2019 worden de contacten weer opgepakt.

Free a Girl.
In maart 2017 hebben diverse clubleden zich individueel aangesloten bij de actie Free a Girl. Er was een kooi van kippengaas geplaatst in restaurant Las Palmas. Clubleden Josien en Ursila lieten zich daar opsluiten om aandacht te vragen voor het probleem van prostitutie in India. Die gazen cel moest worden gehuurd ten behoeve van het project. Er is uitleg gegeven aan bezoekers van het restaurant (awareness) en sommige gasten gaven een financiele bijdrage.
In het clubjaar 2017 / 2018 werd dit project clubbreed voortgezet. In november 2017 organiseerden wij een pubquiz. De opbrengst daarvan was 1900 euro. Dit bedrag is bestemd voor 'School for Justice' een deel-project van 'Free a Girl'. Daarvoor geselecteerde meisjes worden in staat gesteld een studie te volgen. Meer hierover lees je bij onze 'Goede Doelen' in de tabel rechtsonderaan deze pagina. Het verslag van de geanimeerde pubquiz 2017 vind je door met de cursor rechtsboven op 'Rotterdam' te staan. De pubquiz verschijnt in het afrolmenu. In november vindt een wilddiner voor 60 couverts plaats, dat wordt verzorgd door de leerlingen van het Albeda. In maart 2019 wordt opnieuw een pubquiz georganiseerd.

Douwe Egberts koffie
Sinds het clubjaar 2016 / 2017 zamelt de club Douwe Egberts punten in voor de Voedselbank in het Westland. Hiermee 'koopt' de voedselbank bij Douwe Egberts koffie voor de kerstpakketten. Koffie wordt gezien als luxe en zit dus niet standaard in de voedselpakketten. Voor 600 punten kan de voedselbank 1 pak koffie kopen bij DE. Dank zij een 'zwaan kleef aan' effect konden wij tot nu toe iedere maand gemiddeld 5000 punten opsturen. Clubleden haalden punten op in hun serviceflat, via een briefje in de lift.
Dit project werd in 2017 / 2018 voortgezet. Nu hadden we een enorme opbrengst via een kerk. In 2018 / 2019 sprokkelen we verder.
Hierover lees je meer op de koffiepagina, die je vindt als je met de cursor in de rechterkolom op het tweede vakje, dat van de voedselbank, klikt.

Rita Lensink-Bosman Lezing.
In samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet werd een lezing georganiseerd op 3 mei 2017 in de senaatszaal van de Erasmus Universiteit. De auteurs van het boek 'De redding van de familie van Cleeff' bespraken de inhoud van dit boek dat speelt in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Zij gaven speciale aandacht aan de rol die de familie Bosman heeft gespeeld. Deze lezing was dan ook opgedragen aan de nagedachtenis van ons clublid Rita Lensink- Bosman. Er waren ruim 100 belangstellenden en een 'collecte voor onze goede doelen' bracht ruim 625 euro op. Het is de bedoeling de naam van Rita Lensink-Bosman te verbinden met een dergelijk weerkerend evenement.
De tweede Rita Lensink-Bosman lezing vond plaats op 3 juli 2018. Dit keer bracht de collecte 182 euro op. Kijk ook bovenin dit scherm bij 'Rotterdam'. Zet je cursor hierop en klik op de juiste regel van het afrolmenu.

Marathon van Rotterdam.
Twee sportieve clubleden, Boukje en Nora, liepen in april 2017 elk 10 km in het bijprogramma van de Marathon van Rotterdam. Hun sponsors droegen 427 euro bij voor de projecten van onze club. In 2018 heeft Boukje opnieuw meegedaan.

Manege 'De Hazelaar'
De club steunt de manege nu ongeveer 40 jaar. De manege ontving in 2016 / 2017 een mooi bedrag om het paardrijden voor de gehandicapte kinderen van 'Huize Thomas' mogelijk te maken. Dank zij 50% verhoging door de NSGK kon de toegezegde 2800 euro worden overgedragen aan de Manege. De Hazelaar ontving in het clubjaar 2017 / 2018 opnieuw 2800 euro.
Voor acties of donaties in het lopende clubjaar 2018 / 2019 zijn we nog in beraad.

Stichting Kruimeltje
Dit project is nieuw. Een kerkgebouw in Rotterdam Noord wordt getransformeerd tot kinder behandel centrum. Wij hebben gekozen een financiële bijdrage te leveren aan de inrichting van een oefenzaal. De gedachten gaan uit naar een culturele lezing en een benefietconcert. Zodra hierover spijkers met koppen zijn geslagen volgt informatie op deze website.

Algemeen
De 'Goede doelen' worden gekozen door een projectcommissie, uit door de leden vóór de zomer aangedragen voorstellen. De projectvoorstellen worden toegelicht met een kostenplaatje en dekkingsplan. Soms ontstaan er in een lopend clubjaar spontane ideëen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en afgerond.

Kalender voor de clubbijeenkomsten 2018 / 2019:
maandag 15 oktober, donderdag 15 november, 15 december
15 januari, 19 februari, 16 maart
16 april, 13 mei, 18 juni
18 juli, 29 augustus, 18 september
14 oktober

Nieuwsberichten
Voor recente berichten kan je met de cursor naar het woord 'Rotterdam' helemaal rechts bovenin dit scherm. Je krijgt dan een afrolmenu met subpagina's aangeboden. 't Is maar een weet ...

Lidmaatschap
Werkende vrouwen kunnen voor het lidmaatschap worden uitgenodigd. Ook kan je jezelf aanmelden bij de secretaris van de club:  Rotterdam@Soroptimist.nl. Je wordt dan door de commissie ledenwerving uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Club Rotterdam doet mee aan de "inloopactie" van de unie. Er hebben zich 6 dames aangemeld voor een kennismaking met club Rotterdam. Zij zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van 15 november.

[bijgewerkt november 2018]

 

Contactadres: rotterdam@soroptimist.nl