De internationale component van Soroptimist International  kwam sinds  clubjaar 2014 / 2015 aan bod via het Khaki Fonds, dat kinderen in Khartoum (Soedan) en Kinshasa (Congo) helpt om onderwijs of een vakopleiding  te volgen. Ongeveer twee derde van de kinderen is meisje. De meisjes komen uit vluchtelingenfamilies zonder vader. Dit project liep tot 30 september 2017.

 

Het leesproject Bergkristal is in het najaar van 2014 van start gegaan. Clubleden lezen wekelijks met individuele leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in het centrum van Rotterdam. De leerlingen hebben cognitieve en/of gedragsmatige beperkingen. Eén op één wordt gelezen en gepraat om de leesvaardigheid, en de communicatieve vaardigheden, te vergroten. Beter leren lezen is essentieel als voorbereiding op de maatschappij en de leerlingen genieten zichtbaar van de aandacht die onze leden geven..

 

Het project 010 ondersteunde in het clubjaar 2014 / 2015 de krant 010 die in een oplage van 25.000 maandelijks op Rotterdamse basisscholen wordt uitgereikt. Kinderen worden gestimuleerd te lezen in de klas en thuis. De onderwerpen worden breed gekozen door een professionele redactie. In het clubjaar 2015 / 2016 schonk de redactie van 010 aandacht aan verschillende beroepen van onze clubleden. De docenten konden met die informatie aan de slag in de klas. In het clubjaar 2016 / 2017 heeft de redactie geen beroep op ons gedaan.

Free a Girl. In maart 2017 hebben diverse clubleden zich individueel aangesloten bij de actie Free a Girl. Er was een gazen cel gereserveerd in restaurant Las Palmas. Clubleden Josien en Ursila lieten zich daar opsluiten om aandacht te vragen voor het probleem van prostitutie in India. Die gazen cel moest worden gehuurd ten behoeve van het project. Er is uitleg gegeven aan bezoekers van het restaurant (awareness) en sommige gasten gaven een financiele bijdrage. In november 2017 kreeg dit project een vervolg. We organiseerden een pubquiz. De opbrengst was 1900 euro. Dit bedrag is bestemd voor 'School for Justice' een project van 'Free a Girl' dat daarvoor geselecteerde meisjes in staat stelt een studie te volgen. Meer hierover lees je bij onze 'Goede Doelen' in de tabel rechtsonderaan deze pagina. Het veslag van de geanimeerde pubquiz vind je door met de cursor rechtsboven op 'Rotterdam' te staan. De pubquiz verschijnt in het afrolmenu.

Douwe Egberts koffie. In het clubjaar 2016 / 2017 zamelde de club Douwe Egberts punten in voor de Voedselbank in het Westland. Hiermee 'koopt' de voedselbank bij Douwe Egberts koffie voor de kerstpakketten. Koffie wordt gezien als luxe en zit dus niet standaard in de voedselpakketten. Voor 600 punten kan de voedselbank 1 pak koffie kopen bij DE. Dank zij een 'zwaan kleef aan' effect konden wij tot nu toe iedere maand gemiddeld 5000 punten opsturen. Dit project wordt in 2017 / 2018 voortgezet. Hierover lees je meer op de koffiepagina, die je vindt als je met de cursor in de rechterkolom op het tweede vakje, dat van de voedselbank, klikt.

Rita Lensink-Bosman Lezing. In samenwerking met het Rotterdamsch Leeskabinet werd een lezing georganiseerd op 3 mei 2017 in de senaatszaal van de Erasmus Universiteit. De auteurs van het boek 'De redding van de familie van Cleeff' bespraken de inhoud van dit boek dat speelt in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Zij gaven speciale aandacht aan de rol die de familie Bosman heeft gespeeld. Deze lezing was dan ook opgedragen aan de nagedachtenis van ons clublid Rita Lensink- Bosman. Er waren ruim 100 belangstellenden en een 'collecte voor onze goede doelen' bracht ruim 625 euro op. Het is de bedoeling de naam van Rita Lensink-Bosman te verbinden met een dergelijk weerkerend evenement. De tweede Rita Lensink-Bosman lezing vond plaats op 3 juli 2018. Kijk hiervoor bovenin dit scherm bij 'Rotterdam'. Zet je cursor hierop en klik op de juiste regel van het afrolmenu.

Marathon van Rotterdam. Twee sportieve clubleden, Boukje en Nora, liepen in april 2017 elk 10 km in het bijprogramma van de Marathon van Rotterdam. Hun sponsors droegen 427 euro bij voor de projecten van onze club. In 2018 heeft Boukje opnieuw meegedaan.

De manege 'De Hazelaar' ontving ook in 2016 / 2017 weer een mooi bedrag om het paardrijden voor de gehandicapte kinderen van 'Huize Thomas' mogelijk te maken. Dank zij 50% verhoging door de NSGK kon de toegezegde 2800 euro worden overgedragen aan de Manege. Dit project wordt in 2017 / 2018 voortgezet.

De 'Goede doelen' werden tot nu toe telkens in oktober gekozen uit door de leden vóór de zomer aangedragen voorstellen. Maar gaandeweg ontstaan er in een lopend clubjaar spontane ideëen die op korte termijn worden uitgevoerd en afgerond. Ingaande 2017 / 2018 worden projecten alleen omarmd als zij worden toegelicht met een kostenplaatje en dekkingsplan.

Kalender voor de clubbijeenkomsten 2017 / 2018:
maandag 23 oktober, donderdag 16 november, vrijdag 15 december, dinsdag 16 januari, maandag 12 februari, zaterdag 24 maart: [Dies uitstapje, geannuleerd wegens overlijden vaan een clublid], dinsdag 17 april, dinsdag 15 mei, donderdag 14 juni, donderdag 12 juli, woensdag 22 augustus en maandag 10 september.    

Voor recente berichten kan je met de cursor naar het woord 'Rotterdam' helemaal rechts bovenin. Je krijgt dan een afrolmenu met subpagina's aangeboden. 't Is maar een weet ...

Werkende vrouwen kunnen voor het lidmaatschap worden uitgenodigd. Ook kan je jezelf aanmelden bij de secretaris van de club:  Rotterdam@Soroptimist.nl. Je wordt dan door de commissie ledenwerving uitgenodigd voor een nadere kennismaking. - [bijgewerkt september 2018]

 

Contactadres: rotterdam@soroptimist.nl