De urgentie van ieder agendapunt werd bij stemming bepaald. Zodoende konden alle jaarstukken worden afgehandeld. De bestuurswisseling had wat meer voeten in de aarde, maar dank zij de adviezen van de voorzitter van de Statutencommissie kon de speciaal benoemde technisch voorzitter de bijeenkomst tot een goed einde brengen. In de wandelgangen verkochten diverse clubs artikelen ten bate van hun acties.