Soroptimist worden? Zo zochten (en vonden) we nieuwe leden.

Wat een Soroptimist is? Daar kun je maar op 1 manier achter komen ontdekten deze vrouwen. En het leuke is: lid worden kan dus ook. 

Soroptimist: wat?! Heb jij die vraag ook zo vaak gekregen? Deze clubs organiseerden kennismakingsavonden. Voor grotere naamsbekendheid en nieuwe leden. En dat werd een succes.

Wat als we nu eens kennismakingsavonden organiseren? Want nieuwe leden: die zoekt eigenlijk elke Soroptimist club wel. Met die vraag ging de commissie ‘Breng SorOptimisme in je leven’ aan de slag en vond 33 clubs die zo’n kennismaking organiseerden. En zo kijken ze daar op terug.

Soroptimist inloopavonden: 140 aanmeldingen

pag 41 ledenwerfactie SorMeierij_OpenAvondnov18_Rondleiding.JPG

Levert een kennismaking met Soroptimist Nederland nou iets op? Zeker: 115 aanmeldingen kwamen binnen via het aanmeldformulier op Soroptimist.nl, waarvan 28 voor een regio zonder inloopavond. Daarnaast werden er 25 aanmeldingen direct van clubs of direct naar de mailbox van de commissie ‘Breng SorOptimisme in je leven’ gestuurd.  
In december hebben alle vrouwen die zich hadden gemeld voor een inloopavond een enquête ontvangen: zowel geïnteresseerden als clubs. Dit leverde reacties op van 47 vrouwen, van wie 93 procent naar een inloopavond is geweest en van 27 clubs. 

Dit is een Soroptimist

 

Ons eigen Soroptimist netwerk WERKT 

pag 41 plaatje 1.jpg

Van alle vrouwen die reageerden op de uitnodiging voor een inloopavond, hoorde 60 procent via een Soroptimist van de inloopavond. Er is dus genoeg animo in ons eigen netwerk. De meeste geïnteresseerden noemden op het aanmeldformulier LinkedIn, op de vraag waar ze van de inloopavond hadden gehoord. 
Veel clubs maakten gebruik van het campagnebeeld of het voorbeeld persbericht voor de actie. Daarmee bereikten we veel mensen met eenzelfde boodschap, met toch voldoende ruimte voor eigen invulling.  
De aankondiging van de actie is ook vanuit de Facebookpagina van de Unie gedeeld. Deze post werd actief gedeeld door vele Soroptimisten en zo bereikten we samen meer dan 11.000 mensen. De posts werden veel geliked en gedeeld. De video werd 6.000 keer bekeken via kanalen als LinkedIn en Facebook. Een aantal clubs zocht en kreeg aandacht in de lokale media, waaronder Lisse-Bollenstreek, Hoorn, Schouwen-Duiveland, De Meierij (Den Bosch) en Deventer. 

 

 

Twee derde overweegt Soroptimist lidmaatschap 

pag 41 plaatje 2.jpg

Hoewel maar liefst 94 procent de avond als goed of heel goed waardeerde, gaven veel vrouwen aan dat de informatie over de club of het lidmaatschap (vooraf) kan beter. Een externe sprekers werd goed gewaardeerd. En, heel belangrijk: 66  procent van de vrouwen die op de inloopavond afkwamen geeft aan geïnteresseerd te zijn om (nu of later) lid te worden. 23 procent weet het nog niet. Veel vrouwen geven aan nader kennis te willen maken of het nu te druk hebben. Voor veel geïnteresseerden en clubs geldt dat de kennismaking wordt voortgezet. Tot nu toe is van één club bekend dat er drie leden zijn geïnaugureerd als gevolg van de actie. 

 

 

 

 

 

Soroptimist worden veranderde mijn leven

En de clubs, wat vonden die ervan? 

pag 41 plaatje 3.jpg

Van de clubs die hebben meegedaan, hebben er 27 clubs de evaluatie ingevuld en feedback gegeven. Van hen gaf 62 procent aan dat het profiel van aanwezigen goed aansloot bij de club en 27 procent gaf hiervoor een voldoende. 
Iets minder dan de helft van de responderende clubs, vindt de actie voor herhaling vatbaar. Maar zien de volgende keer wel graag dat er (nog) meer naar buiten getreden wordt via social media en een persbericht. Ook willen clubs van tevoren graag meer weten over degenen die zich hebben aangemeld en  meer betrokken worden bij de voorbereiding. Ook de informatievoorziening via (het besloten deel van) de Unie website was nog niet voldoende.