Marry de Gaay Fortman stimuleert vrouwen de top te bereiken

Op naar meer impact!

Marry de Gaay Fortman.jpg

Richt de Unie zich al jaren op de verbetering van de positie van vrouwen elders, het is nu tijd dat Soroptimisten actief gaan worden om hun eigen positie in de maatschappij te verbeteren. En dan met name hun positie aan de top. Bijzonder actief op dit gebied is mr Marry de Gaay Fortman,  publiek-private advocaat, partner bij Houthoff, commissaris bij KLM en DNB,  actief in toezichthoudende functies bij culturele instellingen, tot voor kort voorzitter van  Topvrouwen.nl, auteur van ‘Verdrink geen dooie eend’, en spreekster op onze laatste wintervergadering.

 ‘Verdrink geen dooie eend’ is een persoonlijk verhaal en een inspirerend voorbeeld voor iedereen die iets wil bereiken, zegt de achterflap. Inspirerend is het zeker! Marry: ‘Het is nodig om kritisch te zijn over hoe vrouwen gezien en beschreven worden. De man heeft haar ooit neergezet als ‘charmant, ondersteunend, je moet mooi zijn.’ Dat bepaalt de taken die de vrouw toebedeeld krijgt en dat sluit haar voor heel veel andere taken uit. De top wordt weliswaar nog gedomineerd door een mannencultuur, maar intussen wordt wel ingezien dat dat diversiteit en inclusiviteit belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een bedrijf’. Daarin kunnen vrouwen een belangrijke rol spelen. ‘Als je de juiste bagage hebt, zou je ook het lef moeten hebben daar wat mee te doen, en daarin zit de crux’. Maar als je twijfels hebt over of je eigen bagage, je jezelf niet kunt voorstellen als leidinggevende in de top, je bang bent je gezin te kort te doen, je de overtuiging hebt dat je als vrouw geboren bent om dienstbaar te zijn, dan zit je jezelf wel in de weg. Stel jezelf de vraag wat je wilt bereiken, wat je wilt verbeteren, wat je met al je kwaliteiten wil aanpakken. Dan ga je vanzelf tot actie over en draag je bij aan meer diversiteit. Die doelgerichtheid is ook van belang bij het bedenken waar je wel en geen energie in gaat steken. Marry: ‘verdrink geen dooie eend’ gaat daarover. Besteed niet alle aandacht aan iets negatiefs, maar blijf focussen op wat je wel wil bereiken’.

In haar boek beschrijft ze allerlei situaties in de wereld waarin zij werkt, een mannenbolwerk waar samenwerking met vrouwen geregeld nog een onbekend terrein is. Moet je daar als vrouw dan wel zin in hebben? Marry: ‘Het is zeker niet de bedoeling dat die voorbeelden afschrikken. Waar het mij om gaat is aan te geven hoe je daar op een strategische manier mee om kunt gaan zodat je invloed hebt in de samenwerking met mannen. Ik zie mijn boek ook meer als een managementboek, voor vrouwen én voor mannen. De ondertitel is niet voor niets ‘De kunst van beminnelijke doeltreffendheid’. Dat wordt een stuk eenvoudiger als je je richt op belangen en niet op standpunten. Standpunten kunnen verharden, maar met aandacht voor ieders belang kom je verder. Getting to yes, het met elkaar eens worden, vind ik een essentiële leidraad’.

Haar opvattingen en manier van aanpakken klonken eerst nog abstract, maar na lezing van haar boek en het gesprek met Marry laat haar benadering mij niet meer los. In werkoverlegsituaties met tegenstrijdige belangen (hoe kan ik voor elkaar krijgen dat de gezinsvoogd haar interpretaties bijstelt en mijn feiten accepteert?) kan ik haar ideeën toepassen, en aan een leidinggevende man in mijn netwerk heb ik het al cadeau gedaan. Marry tot slot: ‘Iedereen kan het verschil maken. Een maatschappij waarin we niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig, begint bij het laten horen van jouw stem en bij het geven van ruimte aan die van anderen’.

Soroptimisten, op naar meer impact!

 

Tekst: Marga Akkerman
Foto: archief Marry de Gaay Fortman