Unesco leerstoel voor Felisa Tibbitts

lecture-385357.jpg


Wist je dat er maar 6 Unesco leerstoelen in Nederland zijn? Zo bijzonder is het dus dat Felisa Tibbitts (Universiteit Utrecht) er 1 heeft.

Als er maar 6 Unesco leerstoelen in Nederland zijn, dan is het wel heel bijzonder dat onze bijzonder hoogleraar Mensenrechten, Felisa Tibbitts (Universiteit Utrecht) er een heeft. ‘Ik ben echt dolblij.’ En dit is wat zij hiermee dankzij die status kan bereiken.


De Carla Atzema Leerstoel voor Mensenrechteneducatie, bezet door Felisa Tibbitts, krijgt het predicaat ‘UNESCO leerstoel voor Hoger Onderwijs in Mensenrechten’ aan de Utrecht Universiteit. Daarmee krijgt de leerstoel internationaal aanzien en dat opent deuren voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling.

Unesco leerstoel versterkt onderzoek

Felisa Tibbitts is heel blij met dit predicaat, ook al is het uitsluitend een titel en zijn er geen verdere financiële of facilitaire voordelen aan verbonden. ‘Ik ben dolblij dat ik tot deze UNESCO leerstoel ben benoemd’, zegt Tibbitts. ’Dit stelt mij in staat om de internationale dimensie van mijn onderzoek naar mensenrechten en hoger onderwijs te versterken. Het is een uitdagende tijd voor het hoger onderwijs in verschillende delen van de wereld, nu de instellingen worstelen met kwesties van toegankelijkheid en inclusiviteit.’

Doel: internationale samenwerking bevorderen

300

De UNESCO leerstoel is onderdeel van het UNITWIN/UNESCO Chairs programma, dat startte in 1992 en inmiddels meer dan 700 instellingen in 116 landen omvat. Het doel van deze samenwerking is om internationale samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs te bevorderen door kennis uit te wisselen met betrekking tot mensenrechteneducatie over zaken als het opleiden van docenten, maatschappelijk werkers en psychologen. Maar ook om breed wetenschappelijk onderzoek te doen naar het effect van mensenrechteneducatie en te komen tot best practices. Ook maakt dit programma zich sterk om de kennis over mensenrechteneducatie binnen en buiten de academische wereld te vergroten. 

Oké, de beeldkwaliteit is niet goed, maar je wilt haar even live zien: Felisa Tibbitts

 

Kennis over mensenrechteneducatie uitbouwen

Tibbitts heeft inmiddels contacten gelegd met collega’s in Nederland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. ‘Ik hoop op deze manier wegen te vinden om de academische kennis over non-discriminatie, historische verantwoordelijkheid, inclusie en diversiteit, uit te bouwen.’ Dat laatste wil Tibbitts overigens ook graag doen met ons, de leden van de Unie van Soroptimistclubs. ‘Niet alleen via publicaties als deze maar ook persoonlijk. Schroom daarom niet me te schrijven of te mailen (f.l.Tibbitts@uu.nl) met jullie vragen en suggesties inzake mensenrechteneducatie.’