Soroptimisten vormen een groot professioneel internationaal vrouwen netwerk. als Soroptimist ben je lid van een club en word je één van de nu 3.200 leden die zich met raad, daad, belangenbehartiging, financiële ondersteuning, kennis en professionele netwerken inzetten voor vrouwen en meisjes wereldwijd! Wij zijn verenigd in meer dan 100 lokale clubs. Wij komen maandelijks bij elkaar, organiseren evenementen en stellen ons professionele netwerk voor elkaar open.