Wij behartigen belangen van vrouwen en meisjes bij lokale en internationale overheden.

Op basis van onze gebleken impact hebben we als niet-gouvernementele organisatie consultatieve status bij de Verenigde Naties en in de Raad van Europa, waar we geweld tegen vrouwen en meisjes aan de kaak stellen en pleiten we voor sociale veranderingen op diverse niveaus en voor diverse groepen. Doormiddel van deze algemene consultatieve status bij zes belangrijke centra van de Verenigde Naties behartigen wij de belangen van vrouwen als agents of change.

Commssion on the Status of Women

Evelyn van Royen heeft meegewerkt aan de vergadering van de VN-Commissie CSW (Commission of the Status of the Women) in maart 2016 in New York.

Evelyn New York.jpg

 

Mensenrechteneducatie

Eind 2016 is er een leerstoel Mensenrechteneducatie aan de Universiteit van Utrecht gekomen. Op deze leerstoel is prof. dr Felisa T. Tibbitts per 1 januari 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mensenrechteneducatie. Deze benoeming, een unicum voor Nederland en Europa, is mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Carla Atzema-Looman, tot haar overlijden in 2013 een bijzonder gewaardeerd lid van club Haarlem e.o.

Kijk voor meer informatie hetgeen club Haarlem e.o. heeft geschreven over het symposium Mensenrechten-educatie.

studenten.jpg