De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Algemeen Fonds

Het doel van Stichting Algemeen Fonds is de realisatie van de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen. Daartoe initieert en (co)financiert het Algemeen Fonds projecten die de positie van vrouwen en meisjes verbeteren. Wat wij in dat kader doen leest u hier .

Marie Muntendam Fonds

Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren. Klik hier  voor nadere informatie.

Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimisten

Deze Stichting stelt zich ten doel vrouwen en meisjes uit landen in oostelijk Europa die in Nederland een vervolgopleiding willen volgen, doch daarvoor over onvoldoende middelen beschikken, financieel bij te staan. Tevens zal het Fonds zich inspannen om deze buitenlandse bursalen in contact te brengen met Soroptimistclubs in de buurt en/of Soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden. Klik hier  voor nadere informatie.

Stichting Ondersteuning Projecten

Deze stichting stelt zich ten doel om projecten waaraan de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao steun te verlenen conform de doelstellingen van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het beheren van de bankrekening waarop donaties voor projecten van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao worden gestort. Jaarrekening 2017 (153,1 KB)   Jaarrekening 2018 (303,9 KB)