De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao kent een aantal fondsen waar zowel leden als niet leden onder bepaalde voorwaarden gebruik van kunnen maken.

Algemeen Fonds

Het doel van deze Stichting is de doelstellingen van het Soroptimisme te bevorderen door het verlenen van steun aan projecten van Soroptimistclubs die het algemeen belang dienen, met bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes. Klik hier  voor nadere informatie.

Marie Muntendam Fonds

Het doel van deze Stichting is het verlenen van financiële hulp aan leden die meer dan twee jaar actief lid zijn van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren. Klik hier  voor nadere informatie.

Vrouwenstudiefonds Soroptimist

Deze Stichting stelt zich ten doel vrouwen en meisjes uit landen in oostelijk Europa die in Nederland een vervolgopleiding willen volgen, doch daarvoor over onvoldoende middelen beschikken, financieel bij te staan. Tevens zal het Fonds zich inspannen om deze buitenlandse bursalen in contact te brengen met Soroptimistclubs in de buurt en/of Soroptimisten die uit hoofde van hun beroep ondersteuning kunnen bieden. Klik hier  voor nadere informatie.