Marie Muntendam fonds

agenda

Persoonlijke financiële steun voor Soroptimisten

 

De Stichting Marie Muntendam Fonds is in 1933 opgericht door Marie Muntendam-Isebree Moens, lid SI club Den Haag. Doel van het Fonds is het verlenen  van financiële hulp aan leden die minimaal twee clubjaren lid zijn van een Soroptimistenclub in Nederland, Suriname en Curaçao, en die in persoonlijke financiële nood verkeren. Uitgangspunt is dat het individuele hulp betreft die de betrokkene direct ten goede komt.  Financiële hulp door het MMF kan plaats vinden door:

-         een gift
-         een renteloze lening
-         een rentedragende lening
-         een combinatie van lening en gift.

Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het MMF of via de contactpersoon voor het MMF in de eigen club. Maak hierbij gebruik van een van de drie aanvraagformulieren die onder 'documenten' Marie Muntendamfonds op de website staan. Er zijn drie soorten formulieren, afhankelijk van de grootte van het aan te vragen bedrag.

De richtlijnen die het bestuur van het Marie Muntendamfonds hanteert bij de toewijzing van aanvragen staan onder Documenten. 

Hier wordt ook de periodieke Nieuwsbrief van het MMF-bestuur gepubliceerd.

Het Marie Muntendamfonds heeft de ANBI status.

ANBI verantwoording MMF (134,4 KB)

BESTUUR MARIE MUNTENDAM FONDS 2016-2017

Jetty Slagter,  voorzitter
Generaal Karel van der Heydenlaan 9 b
3743 KT  BAARN
mob.06-52322053
jettyslagter@gmail.com

Liesbeth Boelema-de Koning, Penningmeester
Kalmoesvaart 3
2724 TV Zoetermeer
boelemadekoning@live.nl

Nicolette Edzes, Assessor
Delflandlaan 11
8302 NB Emmeloord
nicolette.edzes@solcon.nl

Marjan Westerman, Vice-voorzitter
Schaakveld 23
1359 JL Almere
m.j.westerman@vu.nl

Berber Honing, Secretaris
Prins Willem Alexandersingel 46
1782 GD Den Helder
tel.:   0223-621185  mob.:06-12534349
bj.honing@quicknet.nl
 

Voor informatie kun je ook contact opnemen via: mariemuntendamfonds@hotmail.com

 

Documenten