Cookie melding

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Door op deze site te blijven gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Marie Muntendam fonds

agenda

Persoonlijke financiële steun voor Soroptimisten

De Stichting Marie Muntendam Fonds is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41199464 en haar RSIN is: 805085075.

De Stichting is per e-mail bereikbaar op: mariemuntendamfonds@hotmail.com

Het banknummer van de Stichting is : NL63 ABNA 0494 4546 95

Het doel van de Stichting is het verlenen van financiële hulp aan vrouwen die meer dan twee jaar actief lid zijn, of geweest zijn, van een Soroptimistclub in Nederland, Suriname of Curaçao en die in financiële nood verkeren.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het – zonodig – verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift (zodanig dat geen schenkingsrecht verschuldigd is), een renteloze of een rentedragende lening of een combinatie van lening en gift. Bij het verlenen van hulp wordt ook rekening gehouden met verruiming van de mogelijkheden tot het maatschappelijk functioneren van aanvraagster. Het fonds verstrekt geen structurele bijdragen. Financiële hulp kan slechts geboden worden indien de voorliggende sociale voorzieningen en/of uitkeringen ontoereikend zijn.

Bestuur Marie Muntendam fonds 
Jetty Slagter (club Almere), voorzitter
Marjan Westerman (club Almere), vice-voorzitter
Berber Honing (club Den Helder-de Razende bol), secretaris
Liesbeth Boelema-de Koning (club Zoetermeer e.o), penningmeester

Yvonne Lucas (club Zoetermeer e.o)
Nicolette Edzes (club Noordoostpolder), assessor

Krista den Hertog_heins (club Arnhem Oost), lid

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Het bestuur van het Fonds streeft naar openheid wat betreft haar opdracht, doelen en werkwijze, terwijl tegelijkertijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens van aanvraagsters.

Het kapitaal van de Stichting Marie Muntendam Fonds bestaat uit een stamkapitaal en een uitkeringsfonds. Overeenkomstig het bestuursbesluit van 13 oktober 2001 wordt er rente toegerekend aan het stamkapitaal conform artikel 9.1 van de statuten. De effecten worden gewaardeerd tegen de laagste waarde: historische aankoopprijs of lagere beurswaarde. Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.