Educate to Lead

Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, het optimale, nastreven. Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes veranderen door onderwijs, economische bekrachtiging, het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes, voedselzekerhied en gezondheidszorg, en het betrekken van vrouwen bij vredesoplossingen en duurzame ontwikkeling. 

Visie - A global voice for women

Een wereld waarin de mensenrechten worden gerespecteerd, ook voor vrouwen. Waarin vrouwen en meisjes hun individuele en collectieve vermogens kunnen benutten om hun ambities te vervullen.  En iedere vrouw in vrijheid de kans krijgt zich volwaardig in te zetten voor een duurzame, vreedzame wereld.

Strategie

Wij zetten onze kennis en vaardigheden in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren, zodat zij in staat zijn een bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Action - Beweging: Soroptimisten in actie ondersteunen op allerlei manieren actief lokale, nationale en internationale projecten - goede doelen. Met fondsenwervende activiteiten of door zelf de handen uit de mouwen te steken dragen wij bij aan de gekozen goede doelen. Deze goede doelen passen veelal binnen een centraal thema. Het thema van 2011-2030 is: “Empowerment of Women through Education and Leadership”. Ook de 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn richtinggevend voor onze basisactiviteiten. 

Awareness - Bewustwording: Waar wij kunnen zetten wij ons in om aandacht te vragen voor de problemen waar vrouwen en meisjes tegen aan lopen, voor onrecht jegens vrouwen en meisjes, en voor het werk dat nog nodig is . 

Advocacy - Belangenbehartiging: Door middel van rapportage meten we de inzet van de Soroptimisten en de impact die onze acties hebben. Op basis van onze meetresultaten hebben we als niet-gouvernementele organisatie consultatieve status bij de Verenigde Naties en in de Raad van Europa, waar we pleiten we voor sociale veranderingen op diverse niveaus en voor diverse groepen.

5 Doelen: 

  • Het vergroten van toegang tot onderwijs voor vrouwen en meisjes
  • Het verbeteren van duurzame mogelijkheden voor economische zelfstandigheid van vrouwen
  • Het elimineren van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bevorderen van deelname van vrouwen aan vredesoplossingen 
  • Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang tot goede gezondheidszorg
  • Het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen