Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao 

De stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao (hierna ook te noemen “Algemeen Fonds”) is een rechtspersoon die gelieerd is aan de Vereniging Soroptimist International, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao, een vereniging (hierna: de Unie) waar de Soroptimistclubs uit genoemde landen lid van zijn.

Doelstelling
Het doel van het Algemeen Fonds is het (financieel) ondersteunen van de doelstelling van de Unie, en daarmee van de Soroptimisten wereldwijd.

De missie van de Soroptimisten is het verbeteren van  de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes  door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het wereldwijde thema van 2011-2030 luidt dan ook: "Empowerment of Women through Education and Leadership".

Het Algemeen Fonds geeft invulling aan haar doelstelling door projecten die passen in de doelstelling van het Soroptimisme financieel te ondersteunen of nieuwe projecten in gang te zetten en uit te (laten) voeren.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het vermogen bij oprichting, een jaarlijkse bijdrage van alle onder de Unie vallende Soroptimisten, erfstellingen en legaten, schenkingen en andere inkomsten. Een substantieel deel van het huidige vermogen van de stichting is gevormd door de erfenis van de Haarlemse soroptimist Carla Atzema-Looman (1920-2013).

Op dit moment draagt het Algemeen Fonds onder andere op de volgende wijze bij aan de verwezenlijking van de doelstelling:

  1. ondersteuning van projecten van Soroptimistclubs met maximaal € 3.000,- per club per jaar;
  2. financiering van de Carla Atzema-Looman leerstoel Mensenrechten Educatie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Voor meer informatie, Zie  leerstoel mensenrechteneducatie 
  3. initiatie en financiering van de Carla Atzema Soroptimistprijs. Met deze twee jaarlijkse prijs van € 25.000,- toont de stichting haar waardering voor  journalistieke producties die haar doelstellingen ondersteunen Zie voor meer informatie (aparte pagina aanmaken en hier link toevoegen)
  4. financiële ondersteuning van Stichting Classic Young Masters (CYM). CYM scout, selecteert en begeleidt jonge, zeer talentvolle musici in de klassieke muziek. Voor meer informatie, zie https://www.classicyoungmasters.nl/
  5. financiële ondersteuning van Stichting Vrouwenstudiefonds Soroptimist, welke stichting eveneens  verbonden is aan de Unie  (zie voor meer  Vrouwenstudiefonds 
     

Werkwijze
Het bestuur bestaat uit Soroptimisten en wordt benoemd door de Raad van Afgevaardigden (een vertegenwoordiging van alle soroptimistclubs die zijn aangesloten bij de Unie). De Stichting heeft geen mensen in dienst. Het bestuur draagt zelf zorg voor de (voorbereiding van) besluitvorming, waar nodig met toestemming van de Raad van Afgevaardigden, en de uitvoering daarvan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 

Bestuur 2019-2020

Sija van Mourik, club Amsterdam-Centrum West: voorzitter en portefeuille ‘leerstoel’
Anne-Marie Vreman, namens het Uniebestuur, vicevoorzitter en portefeuille ‘Carla Atzema Soroptimistprijs’
Marianne Evers, club de Bilt-Bilthoven, secretaris en portefeuille ‘aanvragen clubs’
Hanneke Ester, club Apeldoorn: penningmeester
Lydia Bongenaar, club Eindhoven: portefeuilles ‘ Carla Atzema Soroptimistprijs’ en PR&Communicatie
Lyda Smits, club Almere: portefeuilles ‘Vrouwenstudiefonds’  en Classic Young Masters/muziek

De Stichting is bereikbaar via het e-mailadres:algemeenfonds@soroptimist.nl