Stichting Algemeen Fonds van de Unie van Soroptimistenclubs van Nederland, Suriname en Curaçao 

Deze stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel  onder nummer 41197075.  De Stichting is bereikbaar via het e-mail-adres :  algemeenfonds@soroptimist.nl. De stichting beschikt over een ANBI status. Het banknummer van de Stichting is :  NL87INGB0000363077

Het doel van de Stichting is het doel van het Soroptimisme te bevorderen.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het verlenen van steun aan projecten in het belang van het welzijn der mensen;
  2. Het verlenen van studiefaciliteiten aan vrouwen;
  3. Het verlenen van bijstand in geval van nood tengevolge van buitengewone omstandigheden in binnen en buitenland;
  4. En voorts door alle andere vormen van steunverlening, die tot in het in lid 1 genoemde doel kunnen bijdragen.

Het bestuur is in 2017-2018 als volgt samengesteld :

  • Adrienne Vrisekoop, club Haarlem e.o., voorzitter en leerstoel
  • Lydia Bongenaar, club Eindhoven, secretaris
  • Alberta Schuurs-Jensema, club Uithoorn-Ronde Venen, penningmeester
  • Marianne Evers, club de Bilt/Bilthoven, aanvragen clubs
  • Sija van Mourik, club Amsterdam-Centrum West, communicatie en PR
  • Anne-Marie Vreman, namens UB

De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd. Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Werkwijze Algemeen Fonds

Het Bestuur van de Stichting Algemeen Fonds heeft haar werkwijze geactualiseerd naar aanleiding van het ‘bestuur nieuwe stijl’, geaccordeerd door de Raad van Afgevaardigden oktober 2012. Het Uniebestuur is niet meer met drie personen vertegenwoordigd in de vergadering van het Algemeen Fonds, maar met één persoon. Het Bestuur draagt zelf zorg voor de uitvoerende werkzaamheden om tot besluitvorming te komen, de clubs hierover te informeren en hierover te rapporteren aan het Uniebestuur en de Raad van Afgevaardigden om instemming met de voorstellen te vragen. Deze uitvoerende werkzaamheden worden dus niet meer door een lid van het Uniebestuur verricht.

Deze werkwijze is goedgekeurd door de Raad van Afgevaardigden in de Zomervergadering 2013.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het vermogen bij oprichting; erfstellingen, legaten en schenkingen en andere inkomsten.

Jaarlijks kan er ongeveer €14.000,- besteed worden, tenzij er extra inkomsten zijn door bijvoorbeeld legaten. Een club kan maximaal €2000,- per project krijgen uit het Algemeen Fonds en krijgt nooit meer dan 50% van de eigen bijdrage vanuit de club.

Voor een bijdrage uit het Algemeen Fonds aan scholing in een ontwikkelingsland wordt een bedrag van maximaal €400,- per kind/volwassene per jaar aangehouden.