Stichting Algemeen Fonds van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao 

Deze stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41197075. De Stichting is bereikbaar via het e-mailadres : algemeenfonds@soroptimist.nl   De stichting beschikt over een ANBI status. Het rekeningnummer van de Stichting is: NL87 INGB 0000363077.

Het doel van de Stichting is (financieel) ondersteunen van de doelstellingen van Soroptimist International. Deze doelstellingen behelzen:
- de verbetering van de status van vrouwen,
- hoge ethische normen,
- mensenrechten voor iedereen,
- gelijkheid , ontwikkeling en vrede; door middel van goede internationale verstandhouding, begrip en vriendschap.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het verlenen van steun aan projecten in het belang van het welzijn van mensen, meer in het bijzonder aan vrouwen en meisjes;
het verlenen van studiefaciliteiten aan mensen, meer in het bijzonder aan vrouwen en meisjes;
het verlenen van bijstand in geval van nood ten gevolge van buitengewone omstandigheden bij mensen, meer in het bijzonder vrouwen en meisjes, in binnen en buitenland;
het ondersteunen van initiatieven van vrouwen en meisjes om zich professioneel te ontwikkelen;
en voorts door alle andere vormen van steunverlening, die tot in het in lid 1 genoemd doel kunnen bijdragen.

Bestuur 2018-2019

Adrienne Vrisekoop, club Haarlem e.o., voorzitter en leerstoel

Anne Marie Vreman, namens het Uniebestuur, vice voorzitter en Carla Atzemaprijs

Marianne Evers, club de Bilt-Bilthoven, secretaris en aanvragen clubs

Hanneke Ester, club Apeldoorn: penningmeester

Lydia Bongenaar, club Eindhoven: Carla Atzemaprijs en PR&Communicatie

Sija van Mourik, club Amsterdam-Centrum West: leerstoel en fundraising

Margreet Voorsluijs, club Merwekring: aanvragen clubs en PR&Communicatie

Lyda Smits, club Almere: studiefonds en Classic Young Masters/muziek

Bestuursleden ontvangen geen beloning.
Twee bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen.

Werkwijze Algemeen Fonds
Het Bestuur draagt zelf zorg voor de uitvoerende werkzaamheden om tot besluitvorming te komen, de clubs hierover te informeren en hierover te rapporteren aan het Uniebestuur en de Raad van Afgevaardigden om instemming met de voorstellen te vragen.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit het vermogen bij oprichting, erfstellingen, legaten en schenkingen en andere inkomsten.
De stichting financiert de Carla Atzema-Looman leerstoel Mensenrechten Educatie aan de Universiteit Utrecht.
De stichting geeft financiële steun aan de Classic Young Masters.
De stichting ondersteunt projecten van Soroptimistclubs.