Kracht van vrouwen samen

thema 2018 - 2019

Soroptimistclub Wieringerland telt vierentwintig gemotiveerde, vakvrouwen uit de gemeente Hollands Kroon. De Sorren brengen geld bijeen voor regionale, nationale en mondiale projecten die de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes voorstaan. De projecten passen binnen een centraal thema en worden eenmalig of voor meerdere jaren ondersteund.

 

groepsfoto 2018 (klein).jpg

 

Bijeenkomsten
Maandelijks komen de Soroptimisten bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de bestuurlijke zaken besproken en vertellen commissieleden over hun plannen. Regelmatig worden er externe sprekers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen, uitgenodigd, om te vertellen over de doelen waarvoor zij staan. Verder worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd en zijn er gezamenlijke avonden met Rotary-, Lions- en Soroptimistenclubs uit de regio.

Activiteiten
De club organiseert diverse activiteiten, waaronder de Wieringer Wandel4daagse , de Tuinenronde en de Winterchallenge . Daarnaast helpen de sorren bij de  Internationale Vrouwendag en steken de Sorren de handen uit de mouwen  voor Stichting Present Noordkop.

Fundraising voor goede doelen
In het seizoen 2017 – 2018 heeft Soroptimistclub Wieringerland zich o.a. verbonden aan de volgende mondiale goede doelen: School for Justice, Stichting naar school in Haïti en Make over Mansion. Regionaal zijn Speeltuinvereniging Helderse Buurt, Mandolineclub Oost Wieringen en Wieringer molens ondersteund. Ad-hoc mochten de Stichting Haarwens, Care for Brasil en Amref een bedrag ontvangen.

Nieuwe leden
De club staat open voor werkende vrouwen woonachtig in de gemeente Hollands Kroon. Vrouwen die zich willen ontwikkelen en zich met hun eigen specifieke vakkennis willen inzetten voor de maatschappij, zijn welkom.

2019 Internationale vrouwendag.jpgInternationale Vrouwendag 2019

 

2018 Speeltuin de Helderse Buurt.jpgSpeeltuinvereniging De Helderse Buurt 2018

 

 

2018 Molen de onderneming.jpgDe Wieringer Molens 2018

 

2018 care for brasil.jpgCare for Brasil 2018

 

 

Kracht van vrouwen samen

thema 2018 - 2019