Verbinding en Leiderschap

thema 2019 - 2020

Soroptimistclub Wieringerland telt zesentwintig gemotiveerde, vakvrouwen uit de gemeente Hollands Kroon. De Sorren brengen geld bijeen voor regionale, nationale en mondiale projecten die de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes voorstaan. De projecten passen binnen een centraal thema en worden eenmalig of voor meerdere jaren ondersteund.

 

groepsfoto 2018 (klein).jpg

 

Bijeenkomsten
Maandelijks komen de Soroptimisten bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden de bestuurlijke zaken besproken en vertellen commissieleden over hun plannen. Regelmatig worden er externe sprekers van maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen, uitgenodigd, om te vertellen over de doelen waarvoor zij staan. Verder worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd en zijn er gezamenlijke avonden met Rotary-, Lions- en Soroptimistenclubs uit de regio.

Activiteiten
De club organiseert diverse activiteiten, waaronder de Wieringer Wandel4daagse, de Tuinenronde, een Filmavond en de Winterchallenge. Daarnaast helpen de sorren bij de  Internationale Vrouwendag en steken de Sorren de handen uit de mouwen  voor Stichting Present Noordkop. In novemer 2019 lopen twee van onze leden mee met 'The Hike'.

sonja met twinned toilet (600x750).jpg

Friendshiplinks
Eind April hebben wij bezoek gehad van onze Engelse friendschiplink uit Blackburn. Een intensieve, maar zeer geslaagde bijeenkomst. Zeer dankbaar zijn wij voor het kado dat we van onze vienden hebben mogen ontvangen. In het kader van toilettwinning hebben ze voor ons een toillet in Siera Leone laten bouwen. Eén van de deelplrojecten van Woman, Water & Leadership, óns presidents appeal.

Fundraising voor goede doelen
In het seizoen 2018 – 2019 heeft Soroptimistclub Wieringerland zich o.a. verbonden aan de volgende mondiale goede doelen: School for Justice, Free a Girl en Stichting naar school in Haïti. Regionaal zijn Hospice Het Tweede Thhuis en 4 lokale muziekverenigingen ondersteund. Ad-hoc mochten de SOS Kinderdorpen, Museum Jan Lont en Rugzakjes voor Lesbos een bedrag ontvangen.

Nieuwe leden
De club staat open voor werkende vrouwen woonachtig in de gemeente Hollands Kroon. Vrouwen die zich willen ontwikkelen en zich met hun eigen specifieke vakkennis willen inzetten voor de maatschappij, zijn welkom. In januari 2020 houden we een open avond, zodat  nieuwe leden alvast eens een kijkje kunnen nemen (graag vooraf even aanmelden bij de secretaris).

 

Verbinding en Leiderschap
thema 2019 - 2020

 

2019 internationale vrouwendag 320x215.jpgInternationale vrouwendag
2019 muziekverenigingen HK 320x215.jpgMuziekverenigingen HK
2019 Hospice  320x2015.jpgHospice Het Tweede Thuis
2019 The Hike 320x215.jpgThe Hike - SOS Kinderdorpen

 

 

 

 

 

 

thema 2018 - 2019