Support the WAVE for women’s rights worldwide!

wave scarf.jpg

Op vraag van serviceclub Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen heeft het breigoedlabel COSY knits een sjaal ontworpen in de kleuren van Soroptimist International. Het resultaat is een stijlvol accessoire, van 100% Belgische makelij, in twee tinten blauwe wol gecombineerd met een goudgele viscosedraad.

Het design van de sjaal is geïnspireerd op de bekende grote golf van Kanagawa, een houtsnede van de Japanse kunstenaar Katsushika Hokusai uit 1832. In het oorspronkelijke werk zien we niet alleen de onmetelijke kracht van de natuur verbeeld, maar evengoed de kracht en het doorzettingsvermogen van de roeiers die de golf trotseren. Door deze sjaal toepasselijk ‘WAVE’ te dopen, staat ze symbool voor de positieve golf die Soroptimist International teweeg wil brengen en voor het onafgebroken engagement van alle clubleden.

Met de WAVE-sjaal en de verwijzing naar de golf van Kanagawa wil de club ook aandacht vragen voor het internationale Soroptimist-project Women, Water & Leadership. Toegang tot drinkwater mag dan wel een universeel mensenrecht zijn, toch zijn er nog steeds gebieden waar drinkbaar water geen vanzelfsprekendheid is. Het zijn vooral vrouwen en meisjes die water moeten halen voor de hele familie, waardoor ze vaak geen inkomen hebben of niet naar school kunnen gaan. Daarom wil Soroptimist International zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen in die gebieden waar watervoorziening schaars is. Wereldwijd worden minstens vijf verschillende waterprojecten gesteund, waarin vrouwen een actieve rol toegewezen krijgen in alle fasen van het besluitvormingsproces – van educatie en capaciteitsopbouw tot het ontwerp, de implementatie en de opvolging van waterbeheer.

De sjaal wordt te koop aangeboden aan alle (inter)nationale Soroptimist-clubs en andere geïnteresseerden.
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het Women, Water & Leadership-project.

Prijzen:
 1 -   4:  € 80,00 per stuk
 5 -   9: € 76,00 per stuk    5% korting
10 - 14: € 72,00 per stuk  10% korting
15 - 19: € 68,00 per stuk  15% korting
meer dan 20: € 64,00 per stuk  20% korting

Bestellen via:  www.bit.ly/wavescarf

 

Le Soroptimist club de Zottegem (Sud-Ouest de la Flandre) a conçu une écharpe aux couleurs du Soroptimist International. Cette écharpe très élégante, tissée avec de la laine bleue et un délicat fil de viscose jaune-doré, est le résultat d'un savoir-faire 100% belge.

Le motif de l’écharpe s'inspire librement de La grande vague de Kanagawa, une gravure sur bois célébrissime créée par l’artiste Japonais Katsushika Hokusai en 1832. Si, dans l'oeuvre originale, on remarque la puissance incommensurable de la nature, la persévérence des rameurs qui affrontent la vague n'en demeure pas moins admirable. La fusion de ces symboles, rappelant la vague positive et l'engagement des Soroptimist International s'est donc naturellement imposé à nous et l'écharpe a été baptisée 'WAVE'.

Grâce à la vente de l'écharpe WAVE et la référence à la vague de Kanagawa, notre club veut mettre en lumière le projet- Women, Water & Leadership. Avoir accès à l’eau potable est un droit de l’homme. Cependant, dans certaines régions du monde, cela ne va pas de soi. En général, ce sont les femmes et les filles qui vont chercher de l’eau pour toute la famille. De ce fait, elles n’ont ni salaire ni accès à l'enseignement. Soroptimist International s’engage pour l’émancipation des femmes dans ces régions où l’eau potable est rare. Nous soutenons cinq projets relatifs à l'accès à l'eau potable dans le monde entier. Pour ces projets, les femmes jouent un rôle central. Elles sont actives dans toutes les phases du processus décisionnel, depuis l’éducation jusqu'au stockage de l'eau, en passant par la conceptualisation du projet même et sa mise en œuvre, sans oublier, le suivi de la gestion des eaux.

L’écharpe sera en vente dans tous les SI clubs. Elle sera également disponible pour toute personne intéressée.
Les bénéfices de cette vente seront intégralement versés au projet Women, Water & Leadership.

 

To celebrate the 30th anniversary of Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen Belgian knitwear label COSY knits designed a unique scarf for each club member. The result is a stylish accessory, 100% made in Belgium, in blue wool and gold viscose – the official colors of Soroptimist International.

The design of the scarf was inspired by the famous Great Wave off Kanagawa, a woodblock print by the Japanese artist Katsushika Hokusai from around 1832. The original artwork depicts an enormous wave threatening three boats off the coast of the town of Kanagawa. It captures not only the immeasurable power of nature, but also the perseverance of the rowers challenging the wave. Appropriately named ‘WAVE’, the scarf refers to the positive wave pursued by Soroptimist International and the continuous engagement of all of its club members.

The WAVE scarf and its reference to The Great Wave also raises awareness to the international Soroptimist project Women, Water & Leadership. Even though safe, accessible drinking water is a universal human right, more than four billion people still experience severe water scarcity. Women and girls are disproportionately affected – instead of earning an income or attending school, they are forced to be the primary water carriers for their families. Hence, Soroptimist International is committed to at least 5 projects worldwide that educate, empower and enable women and girls, ensuring they have the capacity, experience and education needed to manage water resources and gain careers in waterrelated professions.

The WAVE scarf is for sale for all (inter)national Soroptimist members and other interested people.
All proceeds go to the Women, Water & Leadership project.