Het charter van onze club Zwolle is uitgereikt op 26 september 1936 door N.C.A. van Dobben. Onze clubavonden vinden plaats iedere tweede woensdag van de maand op de "Oosterschelde" te Zwolle. 

In 2017 hebben we ons 80-jarig bestaan groots gevierd. Ter gelegenheid daarvan hebben we in samenwerking met Ronald Westerhuis het beeld:" Eva" onthuld. Het beeld kan bewonderd worden in de tuin van brasserie “De Hofvlietvilla” in Zwolle. 

Naast onze inspirerende en goed bezochte avonden worden er meerdere activiteiten georganiseerd gedurende het jaar o.a.:

-Zomeruitje in juni voor alle clubleden waarbij een activiteit en diner wordt geregeld.

- Diner van 6: Een uitgebreid diner voor en door leden bereid in plaats van een bloemetje voor de gastvrouw wordt geld ingezameld voor de Projectenbank.

- Viering Dag van de Rechten van de Mens (8 December) wordt een bijeenkomst in December georganiseerd samen met de Clubs: Hattem/ Epe SHE, NW Veluwe en Isalania. 

Verder onderhoudt onze club Friendshiplinks met de volgende leuke clubs: Hannover in Duitsland, Horsens in Denemarken,  Timisoara in Roemenië en Taunton enWorcester & District in Engeland.

Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle (SPS)

Het beheer van onze fondsenwerving wordt uitgevoerd door onze stichting: ‘Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle’. Deze is in 2003 opgericht met een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI).  De formele doelstelling van SPS is als volgt vastgelegd:

- Bijdragen aan de verwezenlijking van het ideaal van de Soroptimistbeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke hulp aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang, welke zich de bestrijding van algemeen maatschappelijke noden tot taak stellen

- Verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Projecten

SPS steunt lokale, nationale en/of internationale projecten. De projecten die buiten Nederland plaatsvinden worden geselecteerd in landen en steden waar Soroptimistclubs aanwezig zijn of anderszins toezicht is op\. de besteding van de financiële bijdragen. Op deze wijze wordt geborgd dat de gelden worden ingezet conform de afspraken met SPS. Onze projecten worden op ad-hoc basis (eenmalig) of meerjarig uitgezet.

Projecten 

2018 : Soroptimist International Women Water Leadership in Sulawesi, Indonesië

2017- heden Free a Girl

2017-heden Stichting Femina

2016-2017 Vrouwen Coachen Meiden

2015: Timisoara: Vervolgopleiding van jonge vrouw tot verpleegster. In voorgaande jaren hebben wij deze vrouw ondersteund in de opleiding voor de Middelbare school. Dit in samenwerking met Club Timisoara

2014: Voedselbank: Handjes uit de mouwen: en sponsoring van verse groenten/fruit.

2014-2016: Syrië Back to School. (€1000 per jaar)

2013 - 2015: India, Bangalore: €1000 per jaar tbv opleiding vrouwen naar een zelfstandig bestaan.

Ad-hoc

In 2018 steunt Club Zwolle: Stichting Kind in Beeld

In 2014 heeft Club Zwolle ism Club Milimani Nairobi Kenia een project ondersteund waar 2 meisjes naar het Voortgezet onderwijs konden.

Contactadres: zwolle@soroptimist.nl

 

Dag van de Rechten van de Mens in 2017

Free a Girl, en m.n. School for Justice was het thema op 13 december 2017 in Zwolle. Club Zwolle ontving 3 zusterclubs in de sfeervolle salon van het schip de " Ooster-Schelde", waar ook een kleine gezellige kerstmarkt was. Zusterclub Isalania werd (nogmaals) gefeliciteerd met haar lustrum en Mariet Verhoef ontving € 1000 voor haar President's appeal: Women, Water and Leadership. Na een gezamenlijke stampotmaaltijd, gaf drs. Tripta Biekram als international campaign and program coordinator bij Free a Girl voor 56 aanwezigen een presentatie over het project, waarna een geanimeerde discussie plaats vond. De opbrengst van de (veelal zelfgemaakte) kerstartikelen en van een deel van de entreeprijs was ruim € 1000, dat ten goede is gekomen aan het project Free a Girl.