Soroptimisclub Zwolle: voor vrouwen, door vrouwen, met vrouwen.

Soroptimisten zijn zusters, Sorores, die het beste, het optimale, nastreven.
 

Internationale Missie 2011-2030 - Educate to Lead:

Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Het internationale thema van 2011-2030 luidt dan ook: "Empowerment of Women through Education and Leadership". 
 
Club Zwolle hecht veel waarde aan:                                             
  • het samenwerken aan projecten voor vrouwen en kinderen die in minder gunstige omstandigheden verkeren
  • diversiteit, zowel in beroep, leeftijd en nationaliteit
  • het delen en gebruik maken van elkaars kennis en expertise
  • verbinding van de leden onderling, lokaal, regionaal en internationaal

Doelstellingen 

De club onderschrijft de doelstellingen zoals die door Soroptimist Internationalzijn geformuleerd nl.: Educate, Empower and Enable. Onze doelstelling is om vrouwen en meisjes over de gehele wereld te helpen om hun positie te verbeteren en hen betere kansen te geven op een succesvolle toekomst. 

Clubavonden

De maandelijkse clubavonden zijn inspirerend en variëren van het uitnodigen van een gastspreker, een lezing door één van de leden of een excursie naar één van de beroepsgebieden. Onze clubavonden vinden iedere tweede woensdag van de maand plaats op de "Oosterschelde" te Zwolle. 

Lidmaatschap

Lid zijn van club Zwolle biedt kansen om:  
  • Je netwerk uit te breiden
  • Een bijdrage te leveren aan de groortste internationale serviceorganisatie van vrouwelijke professionals 
  • Nieuwe mensen te leren kennen vanuit andere beroepsgroepen en je hiermee te verbinden en vriendschappen te sluiten
 

Projecten

Het beheer van onze fondsenwerving ten behoeve van de projecten wordt uitgevoerd door onze stichting: ‘Stichting Projectenbank Soroptimistclub Zwolle’. Deze is in 2003 opgericht en heeft een ANBI-status (Algemene Nut Beogende Instelling).  
Club Zwolle steunt lokale, nationale en/of internationale projecten. De projecten die buiten Nederland plaatsvinden worden geselecteerd in landen en steden waar Soroptimistclubs aanwezig zijn of waar anderszins toezicht is op de besteding van de financiële bijdragen. Op deze wijze wordt geborgd dat de gelden worden ingezet conform de afspraken met de leden van Club Zwolle. Onze projecten worden op ad-hoc basis (eenmalig) of meerjarig uitgezet.
Projecten worden voor een of meerdere jaren gekozen. Alle leden staan achter het project en samen dragen we verantwoordelijkheid voor het werven van fondsen.