Schooluitval onder de meer dan 600 miljoen meisjes in ontwikkelingslanden bedraagt 20%. Volgens de VN is menstruatie de hoofdoorzaak. Veel meisjes hebben geen toegang tot betaalbaar maandverband.

AFRIpads Ltd. produceert in fabriekjes op het platteland wasbaar maandverband met de naam AFRIpads met ruim 150 werknemers, voornamelijk vrouwen. Een setje AFRIpads kost €5 en gaat een jaar mee. AFRIpads Foundation distribueert AFRIpads in arme gebieden waarbij ook voorlichting wordt geven.

               

  • Education: meisjes kunnen langer naar school
  • Economic stimulance and Empowerment: ruim 150 vrouwen een baan
  • Environment: AFRIpads is duurzaam alternatief voor wegwerpmaandverband

In 2015 bracht Club De Bilt-Bilthoven € 15.419 bijeen voor AFRIpads, incl. bijdragen van Wilde Ganzen en het Algemeen Fonds.

Met het in 2015 aan AFRIpads Foundation  beschikbaar gestelde bedrag zijn 2.027 setjes met AFRpads gedistribueerd over 2.027 meisjes op 9 scholen in kitgum en 10 scholen in Kotido, beide gelegen in Noord Oeganda. Al deze meisjes kregen voorlichting over het gebruik van het herbruikbare maandverband. 95% van de betreffende meisjes kreeg daarbij ook voorlichting over o.a. puberteit, menstruatie, sexueel overdraagbare infecties en urineweginfecties.”

Van de eerste tranche van ruim EUR 10.000 die aan de AFRIpads Foundation ter beschikking werd gesteld zijn 2.027 setjes met AFRpads gedistribueerd over 2.027 meisjes op 9 scholen in Kitgum en 10 scholen in Kotido, beide gelegen in Noord Oeganda. Al deze meisjes kregen voorlichting over het gebruik van het herbruikbare maandverband. 95% van de betreffende meisjes kreeg daarbij ook voorlichting over o.a. puberteit, menstruatie, sexueel overdraagbare infecties en urineweginfecties.”

In 2017 haalden we nóg meer op:  wel € 19.500,-.

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.afripadsfoundation.org, en via Sanne Bolkenstein sanne@afripadsfoundation.org.