Mentor-proJ IMG_3942-945.jpg

Internationaal Mentoring Programma voor jonge ambitieuze vrouwen gericht op persoonlijke ontwikkeling

BeNeLux Mentoring programma (9mnd) voor jonge vrouwen die een boost willen geven aan hun loopbaan

In het kader van Empower, Enable, Enact stimuleert SIE een programma voor Mentoring van jonge professionals in internationaal verband. Door jonge vrouwen te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling wordt een vliegwiel op gang gebracht, waardoor ook op langere termijn de positie van vele vrouwen zal verbeteren.

De organisatoren van het programma roepen clubs op om mee te doen door:

  • Jonge vrouwen in het begin van hun professionele loopbaan te informeren en te stimuleren om te solliciteren naar één van de vier Nederlandse plekken;
  • Het Mentoring programma te sponsoren in het  algemeen (vanaf €100) of een geselecteerde mentee uit je regio (bedrag nader te bepalen);
  • Clubleden te enthousiasmeren als mentor deel te nemen als ze daarvoor benaderd worden  (Selectie van mentoren vindt plaats nadat de mentees bekend zijn)

Dit negen-maanden-durende programma is al een aantal jaren succesvol geweest in Noorwegen, Duitsland, België en Luxemburg.

België en Luxemburg  hebben Nederland gevraagd zich aan te sluiten om als Benelux een vergelijkbaar programma aan te bieden. Het Nederlandse Uniebestuur heeft besloten aan dit programma mee te doen voor 2017-2018.  In het artikel van  De Soroptimist van december 2016  staat de achtergrond hiervan beschreven

Meer informatie over het programma is beschikbaar bij Ellen Joy Groosman via si.mentor.nl@gmail.com 
Inhoudelijke informatie, ook over de functie van de mentoren, kan je krijgen bij Edith Koetsieredith.koetsier@yess.nl


De inschrijving van kandidaten sluit op 30 juni 2017.  Daarna volgt de selectieprocedure.   Zie ook de folder (733,5 KB) .

Via de PWI van de club is een presentatie beschikbaar.