School for Justice: aanpakken van de oorzaken van gedwongen prostitutie met scholing en bewustwording

 

school_for_justice for slide.jpg

Educate to change, ánd to lead!

Kinderprostitutie moet stoppen! Soroptimisten zetten zich daarom in voor het baanbrekende programma School for Justice. Een initiatief dat door stichting Free a Girl in 2017 succesvol en met media-aandacht vanuit de hele wereld werd gelanceerd in India. Inmiddels wordt uitbreiding van de School for Justice naar Nepal opgestart!

School for Justice 
Het doel van de School for Justice is tweeledig: het aanpakken van de straffeloosheid van gedwongen prostitutie én het creëren van zoveel mogelijk bewustwording rondom deze problematiek. Hier wordt aan gewerkt door meisjes die eerder bevrijd werden op te leiden tot bijvoorbeeld advocaat(!). Op die manier wordt ingezet om van binnenuit bij te dragen aan de aanpak van deze afschuwelijke misstanden. Daarnaast wordt gewerkt aan de bewustwording rondom dit thema, door de inzet van mediacampagnes.

Op basis van de ervaringen die worden opgedaan, wordt het programma continu aangepast en verbeterd. Zo is er vanaf 2018 meer maatwerk mogelijk door meer opleidingskeuzes aan te bieden en zo de slagingskans te vergroten. Naast het volgen van een rechtenstudie, is het nu ook mogelijk om een opleiding te volgen tot politieagent, journalist, maatschappelijk werker of paralegal. Daarbij wordt meer aandacht besteed aan individuele affiniteit en prestaties. Met deze bredere School for Justice wordt nog krachtiger gewerkt aan de realisatie van de beide doelstellingen.

   

Voortgang studentes 
In 2017 hebben vijf van de 19 meisjes succesvol het toelatingsexamen van de universiteit voor een rechtenstudie afgelegd. Volstrekt tegen de verwachtingen in hebben zij, in een jaar tijd, de wereld een enorme wilskracht en daadkracht laten zien. Als dat geen girl power is! 
Klik hier om kennis te maken enkele studentes.

Het gaat goed met de studentes, ook al is het een zwaar programma en is gebleken dat het niet voor iedereen de juiste keuze is. Als dit blijkt, wordt altijd gezocht naar alternatieven, zowel binnen als buiten het programma. Er wordt naar gestreefd de meisjes hoe dan ook te voorzien van een gedegen opleiding om zo een nieuw en zelfstandig bestaan op te bouwen.

Uitbreiding naar Nepal 
De Soroptimisten hebben zich voor meerdere jaren gecommitteerd aan het project School for Justice. Het streven is om naast India ook in andere landen een soortgelijk project te starten, waarbij het de bedoeling is om na de opstart te werken aan het vinden van lokale sponsoren, zodat het programma uiteindelijk zelfvoorzienend vanuit het desbetreffende land kan worden gedraaid.

Nepal is het eerste land waarnaar uitgebreid wordt. In Nepal doet slechts 10 procent van de meisjes en vrouwen aangifte, terwijl naar schatting maar liefst 30.000 meisjes ieder jaar in de gedwongen prostitutie of andere gedwongen arbeid belanden. Recent onderzoek door Free a Girl heeft hiervoor een aantal belangrijke oorzaken geïdentificeerd:

- ontkenning van illegaliteit van ontvoering en gedwongen seksuele exploitatie 
- angst voor stigmatisering 
- angst voor verbale en fysieke mishandeling en zelfs verstoting door familie en vrienden
- hoge kosten die gemoeid zijn met een rechtszaak
- harde methodes door politie en instantie en angst voor de gevolgen van vervolging door daders als het naar buiten komt.

Om ook deze problematiek van binnenuit aan te pakken, hopen we zo spoedig mogelijk van start te gaan met een School for Justice in Nepal.

Meer informatie
Voor vragen, mail naar schoolforjustice@soroptimist.nl

Zie ook: www.soroptimist.nl voor meer informatie over het programma, de voortgang, media-aandacht en natuurlijk de meisjes.

Soroptimist School for Justice Werkgroep: Rita Harmsen, Bianca Leemkuil, Renalda Ufkes, Willie van den Oudenalder, Olenka van Ardenne.

Fundraising en financiering 2018-2019 
Het eerste jaar (2017) van de School for Justice in India werd gefinancierd door de AFAS Foundation, waarmee een ‘try-out‘ kon worden opgestart. Voor de financiering vanaf 2018 hebben de Soroptimisten het fondsenwervingsstokje stevig in handen. Soroptimisten dragen bij aan het opleidingsdeel binnen het programma. Voor 2018 is hiervoor ongeveer € 85.000,- begroot voor de School for Justice in India, waarvan de eerste € 55.000 is voldaan. Hiermee kunnen de persoonsgebonden kosten voor de ontwikkeling van de meisjes worden gedekt, waaronder opleiding, begeleiding, huisvesting, medische zorg, boeken et cetera. Dit is op basis van 15 deelnemende meisjes. Voor het hele programma (inclusief de broodnodige inzet op advocacy) is echter meer nodig. Dit wordt gedekt door andere partners.

Uitbreiding School for Justice Nepal 
In 2018 zal naast het resterende bedrag voor 2018 in India, ook gestart worden met fundraising voor de School for Justice in Nepal, waarvoor in totaal €104.000,- is begroot voor het eerste jaar en het kunnen laten starten van 25 meisjes. De selectie is momenteel in voorbereiding.
Met onze steun zorgen we ervoor dat een baanbrekende pilot een solide en effectief programma kan worden. Samen met onze partners, clubs in Nederland en elders, faciliteren we zo de verandering van het systeem van binnenuit. Een krachtige innovatieve aanpak!

Hoe bijdragen en meer informatie?
Deze meisjes kunnen niet wachten! Doneer daarom ook direct via het rekeningnummer van de Stichting ondersteuning projecten SI, NL90INGB0006570247 ovv SFJ-donatie

Voor de School for Justice worden er landelijk ook heerlijke  chocoladeharten, chocoladeletters en prachtige handgeweven 100% cashmeresjaals verkocht. Mis ze niet!
Voor meer informatie en bestellingen:

Shawls: schoolforjustice@soroptimist.nl 
Harten: hartenverkoop@gmail.com 
Letters: chocoladeletteractie@gmail.com . Meer lezen over de actie  (inloggen). 

Voor vragen, mail naar schoolforjustice@soroptimist.nl

Zie ook: www.soroptimist.nl voor meer informatie over het programma, de voortgang, media-aandacht en natuurlijk de meisjes.

Meer informatie
Voor vragen, mail naar schoolforjustice@soroptimist.nl

Soroptimist School for Justice Werkgroep: Rita Harmsen, Bianca Leemkuil, Renalda Ufkes, Willie van den Oudenalder, Olenka van Ardenne, Rosemarie Doppegieter.

 

 

School for Justice in Duitsland omarmd!

Klik op de video om Get together party regiobijeenkomst Dortmund te bekijken.

Vind je het leuk wat je hebt gelezen? Deel het met je vrienden op

facebook_circle-512.png
twitter-logo-final.png