Kinderen in zaal_AW(1).jpg
Al negen jaar organiseren noordelijke clubs een Soroptimist Film Festival voor kinderen van groep 5 t/m 8. De clubs stellen een budget beschikbaar en organiseren een filmdag in de eigen regio voor de basisscholen. Zo krijgen kinderen de kans een keer naar de bioscoop te gaan en ze maken kennis met kwaliteitsfilms die ze bekijken met klasgenoten. Er wordt een film gekozen die kinderrechten als thema heeft en er zijn lespakketten van UNICEF beschikbaar. Na afloop wordt in de klas over de film en over kinderrechten gepraat.
Een overkoepelende stichting kiest een film en ontwikkelt alle PR: persberichten, website, posters en ook draaiboeken. Elke club zoekt individueel contact met een filmhuis of bioscoop en de scholen. Dit jaar zijn bijna 9000 kinderen op die manier in aanraking gekomen met kinderrechten, in alle noordelijke provincies en inmiddels ook in Noord-Holland en zelfs tot in de Betuwe. Het streven is dit jaar  10.000 kinderen te bereiken. Clubs kunnen zich aansluiten door zich te melden via
www.sffk.nl.