Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via 95 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Stichting Leergeld Breda probeert te voorkomen dat kinderen in Breda zich onvoldoende kunnen ontwikkelen of terechtkomen in een sociaal isolement. De stichting vindt dat  “alle kinderen mogen meedoen met normale schoolse en buitenschoolse activiteiten”; juist ook de kinderen van gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn. Leergeld Breda is afhankelijk van donaties om aan gezinnen financiële ondersteuning te kunnen geven ten gunste van ontwikkelingskansen voor jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Stichting Leergeld Breda is actief sinds 2003.

Vind je het leuk wat je hebt gelezen? Deel het met je vrienden op

facebook_circle-512.png
twitter-logo-final.png

Stichting Leergeld Breda website